Copyright 2020

Stanisław Wajda, Ewa Burczyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

W Polsce, w skupie młodego bydła rzeźnego dominują buhajki i jałówki rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W strukturze uboju bydła w kraju za 2012 rok buhajki stanowiły 42,2%, a jałówki 18,1%. Zazwyczaj na opas przeznacza się wszystkie buhajki uzyskane z wycieleń krów ras mlecznych oraz jałówki, które nie pozostawia się do remontu stada krów mlecznych. Sposób opasu bydła przeznaczanego na rzeź zależy od możliwości paszowych gospodarstwa. Opasając bydło należy pamiętać o końcowym produkcie, tj. żeby miało dobrą wartość rzeźną, którą może zapewnić odpowiednie żywienie. Dlatego, aby uzyskać dobrą wartość rzeźną młodego bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej selekcjonowanego wyłącznie na cechy mleczne należy zastosować intensywne żywienie.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g