• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Nowoczesne rolnictwo, jak i postęp technologiczny oraz hodowlany spowodował, że praktycznie uzyskanie wysokich i zadowalających plonów kukurydzy nie jest możliwe bez zastosowania herbicydów. Tym bardziej, że przeprowadzone w ostatnich latach doświadczenia własne wskazują na niską skuteczność mechanicznych sposobów ograniczających populację chwastów w łanie kukurydzy. Jeśli do tego dodamy, że średnie powierzchnie plantacji kukurydzy, jak i sam areał uprawy tej rośliny w ostatnich latach znacząco się zwiększył, to rolnikowi nie pozostaje nic innego, jak tylko podjęcie trafnego i skutecznego wyboru herbicydu, jakim będzie chronić swoje pole. A wybór, nawet po wprowadzeniu zakazu stosowania bardzo powszechnej atrazyny, nadal jest szeroki i praktycznie w każdej początkowej fazie wzrostu i rozwoju kukurydzy możemy zastosować po kilka różnych herbicydów.

 

Autorska pracownia projektowa AthenA Art. została założona w 2012 roku. Właścicielem biura jest inż. Kamil Roszczyc, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, który przed założeniem firmy odbył gruntowną, długoletnią praktykę projektową jak i realizacyjną na budowach obiektów inwentarskich (obór, chlewni, kurników, magazynów – dla Gospodarstw Rolnych w całej Polsce) oraz dla budownictwa przemysłowego.

 

Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Pod koniec 2012 r. w Estonii użytkowano prawie 140 robotów udojowych. W kraju o powierzchni ok. siedmiokrotnie mniejszej niż Polska to niewątpliwie ogromny potencjał techniczny wspierający produkcję mleczarską w gospodarstwach. Użytkowanie dużej liczby robotów udojowych stanowi źródło bogatych doświadczeń, a te inspirują do dyskusji nad bieżącym stanem i perspektywami pełnej automatyzacji doju, co doskonale odzwierciedla przykład mleczarskich gospodarstw w Estonii.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Grzybice skórne są najczęściej występującą formą infekcji grzybiczych u zwierząt, powodującą znaczne straty ekonomiczne. Aby zapobiegać chorobom i racjonalnie je leczyć, należy zapoznać się z właściwościami organizmów chorobotwórczych, które je wywołują.

 

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski
* Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Higiena miejsc, z którymi zwierzęta mają bezpośredni kontakt w pomieszczeniu inwentarskim zalicza się do kluczowych czynników decydujących o zdrowotności stada, a tym samym bilansowaniu kosztów jego utrzymania w gospodarstwie.

 

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze tworzą dużą grupę bakterii, które z reguły zasiedlają drogi oddechowe, przewód pokarmowy i drogi rodne. U zdrowych zwierząt, u których funkcjonuje prawidłowo odporność, zarówno miejscowa odporność błon śluzowych jak i odporność ogólna, obecność tych drobnoustrojów nie przynosi szkody organizmowi.

 

 

Adrian Wojtalczyk
Specjalista ds. produktu AGRO, Over Group

Liczba komórek somatycznych (LKS) to jeden z podstawowych parametrów mleka, od którego uzależniona jest cena, jaką płaci mleczarnia producentowi mleka. Norma określająca górny limit LKS w mleku ekstra to 400 tys/ml. Większość Hodowców jest więc zadowolona, gdy parametry mleka mieszczą się tuż pod tą górną granicą i biorąc wypłatę za mleko zupełnie nie przejmuje się tym, iż wynik ten wcale nie powinien być powodem do zadowolenia. Zawartość komórek somatycznych jest bowiem doskonałym wskaźnikiem zdrowotności krowy, a mleko produkowane przez zdrową krowę powinno zawierać maksymalnie 200 tys. komórek somatycznych w jednym mililitrze.

 

W dniach 10-12 maja 2013 r. w Poznaniu odbyła się XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Organizatorem wystawy bydła mlecznego była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W wystawie udział wzięło 45 wystawców, którzy zaprezentowali 179 zwierząt, w tym 88 krów i 91 jałówek. Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył John Cousar z Wielkiej Brytanii. Asystowali mu Roman Januszewski oraz Mirosław Anaczkowski – selekcjonerzy PFHBiPM.

 

Tomasz Sakowski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

Wykorzystując krótką przerwę w ataku zimy na Polskę, jak co roku, wybrałem się na spotkanie przedstawicieli grup producenckich specjalizujących się w produkcji mleka ekologicznego. Była to kolejna okazja do wymiany doświadczeń z zakresu obrotu surowcem mlecznym, dyskusji o mniej lub bardziej owocnych negocjacjach cenowych z mleczarniami i porównania obecnej sytuacji rolników z tą z lat poprzednich. Przysłuchiwałem się tym rozmowom z nadzieją, że będę mógł coś interesującego przekazać polskim hodowcom i ostrzec przed zmianami, z którymi mogą spotkać się po raz pierwszy.

 

f t g