Copyright 2020

Dariusz S. Minakowski

 

Po raz kolejny odbyła się w dniu 26 maja 2013 r. XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze. Najlepsze zwierzęta w poszczególnych kategoriach wiekowych i użytkowych zostały zaprezentowane przez wyróżniających się hodowców i producentów mleka z powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego, ciechanowskiego oraz płońskiego. Organizatorami wystawy w Płoniawach-Bramurze byli Wójt Gminy Płoniawy-Bramura, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, PFHBiPM, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Zakład w Ciechanowie, MODR w Warszawie i Oddział w Ostrołęce oraz Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Makowie Mazowieckim.

 

 

Na wystawie zaprezentowano 50 sztuk bydła mlecznego w kategorii jałowice niecielne, krowy w I, II oraz III laktacji i dalszych. Zgodnie z obowiązującym regulaminem na XIII Wystawie w Płoniawach Bramurze do oceny wystawiono bydło ras mlecznych pochodzących ze stad objętych oceną wartości użytkowej, dla których prowadzone są księgi hodowlane. Dominowały zwierzęta rasy PHF odmiany czarno-białej (HO) urodzone w kraju. W wystawie brały również udział niezbyt licznie zwierzęta innych ras mlecznych, które były prezentowane poza konkursem. Poza konkursem mogły być również prezentowane krowy pochodzące z importu. Niekwestionowaną zasługą organizatorów wystawy była sprawna i profesjonalna ocena prezentowanych zwierząt. Nie sposób wymienić wszystkich organizatorów imiennie, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji wystawy oraz jej propagatorów w regionie. Na szczególne wyróżnienie zasługują wójt gminy Włodzimierz Załęski oraz pracownicy urzędu w Płoniawach-Bramurze w tym szczególnie p. Kinga Dylewska. W propagowaniu wystawy wśród hodowców duży udział miał dr Witold Rzepiński z MODR o/Ostrołęka.
Ocenę prezentowanych na wystawie zwierząt prowadzili skrupulatnie sędzia główny Mieczysław Kopiczko oraz asystent sędziego Jacek Bieliński. Należy podkreślić, że wyrównana stawka zwierząt zaprezentowanych na wystawie zdaniem zespołu sędziowskiego odznaczała się prawidłowym pokrojem i cechami wskazującymi na duży potencjał produkcyjny. Sędzia Mieczysław Kopiczko zaznaczył, że hodowcy szczególną uwagę przykładają do rodowodu zwierząt oraz cechy pokroju, które decydują o wartości użytkowej zwierząt.

 

 


Superczempionem wystawy została krowa Twarda 5 rasy PHF odm. HO w II laktacji, której właścicielem jest Jan Majkowski z Jarzył.
Ze względu na małą liczbę zwierząt innych ras bydła mlecznego nie uwzględniono ich w oficjalnym konkursie. Jedną z ras bydła mlecznego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem hodowców była rasa polska czerwona, reprezentowana przez krowy Jerzego Gołębiowskiego z miejscowości Brzezice oraz Sebastiana Pielecha. Przedstawiono także krowy rasy simental, które pochodziły z importu jałówek cielnych tej rasy z Austrii.
Atrakcją wystawy tradycyjnie był występ dzieci hodowców, które zaprezentowały dorodne cieliczki. Wśród wielu wyróżnionych hodowców i producentów mleka na wystawie, na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia hodowlane Jana i Łukasza Majkowskich z Jarzył, Kazimierza Załęskiego z miejscowości Chodkowo-Załogi, Andrzeja Soliwodzkiego z miejscowości Muchówko oraz pp. Hanny i Stanisława Bobińskich (Bobina Wielkie). Jak zwykle na wystawie w Płoniawach-Bramurze zauważalny był dorobek hodowlany Stadniny Koni Krasne Sp. z o.o., co znalazło swoje odzwierciedlenie w zdobyciu tytułu wiceczempiona w kategorii krów pierwiastek.
Bardzo dobra organizacja wystawy hodowlanej w Płoniawach-Bramurze oraz merytoryczne informacje w trakcie oceny zwierząt sprzyjały dużemu zainteresowaniu i wymianie doświadczeń przez hodowców. W wystawie wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Tomasz Jędrzejczak, Radny Sejmiku Mazowieckiego Marian Krupiński, Zastępca Prezesa Zarządu WFOSiGW Ryszard Dziadak, Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie Marek Błaszczak, Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik oraz Wiceprezydent PFHBiPM Krzysztof Banach, a także Prezes MZHBiPM Sylwester Majewski. Dyrektor PFHBiPM Region Oceny Parzniew Adam Kamiński, Dyrektor MCHZiRZ Zakład w Ciechanowie Wiesław Kowalczyk.
XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze była również okazją do udziału firm współpracujących z rolnictwem, hodowlą zwierząt, produkcją pasz oraz maszyn i urządzeń do produkcji roślinnej i zwierzęcej. W wystawie uczestniczyli również przedstawiciele przemysłu mleczarskiego w tym m.in. grupy Mlekovita Oddział Kurpie w Baranowie, a także Milkiland EU Ostrów Mazowiecka.

 

f t g