• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Copyright 2020

HB 7 8.2013 okl

W numerze:

 1. Zalety późnoletniego wysiewu traw Sowul&Sowul
 2. Wywiad z doktorem Zbigniewem Lachem z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach na temat testu kiszenia kukurydzy przeprowadzonego w Ośrodku Badawczo Wdrożeniowym OHZ Osięciny Sp. z o.o. Lidia Mazur
 3. Czym Polmass kieruje się tworząc kompozycje inokulantów wspomagających zakiszanie kukurydzy? Inokulanty jednoszczepowe czy wieloszczepowe? oferta firmy Polmass Nasze motto to: „Najpierw technologia. Potem inokulant.” Zespół Polmass
 4. Leki stosowane w schorzeniach układu oddechowego bydła Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 5. Profilaktyka ketozy przy udziale probiotyków Damian Zając
 6. Nowe rozwiązania w technologii produkcji bydła mlecznego Michał Boćkowski, Marek Gaworski
 7. UPAŁY sprzyjają mastitis Robert Szulc
 8. Zanokcica trudna do wyleczenia Paweł Stefański, Barbara Stefańska
 9. Prawidłowe postępowanie przy wypadnięciu macicy u krów Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 10. Ksiegosusz zlikwidowany na świecie! Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
 11. Otłuszczenie i uformowanie tusz pozyskanych od młodego bydła opasowego Raport z badań * Zenon Nogalski, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz-Groth, Monika Sobczuk-Szul, Cezary Purwin, Rafał Winarski
 12. Choroby pasożytnicze skóry u bydła Katarzyna Jankowska
 13. MLECZNY SUKCES Otwarcie zautomatyzowanej fermy krów pp. G.R. Tomaszewskich z synami w Bombalicach, gm. Gozdowo, pow. Sierpc Dariusz S. Minakowski
 14. XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym – 29-30.06.2013 w Szepietowie Dariusz S. Minakowski, Katarzyna Markowska
 15. Dlaczego należy oceniać jakość kiszonek? Adam Radkowski, Iwona Radkowska
 16. Zbiór oraz technologia zakiszania kukurydzy praktyczne wskazówki Józef Krzyżewski

 

Adam Radkowski, Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska, Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k/Krakowa

 

Odpowiednie przygotowanie i konserwowanie materiałów paszowych dla bydła stanowi podstawę utrzymania zadowalającego stanu zdrowia i oczekiwanych efektów produkcyjnych zwierząt. Znajomość podstawowych zasad sporządzania kiszonki oraz procesów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych zachodzących podczas kiszenia ma duże znaczenie dla uzyskania paszy o wysokiej jakości.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Prawidłowo przygotowana kiszonka z całych roślin kukurydzy jest podstawową paszą w żywieniu bydła, zwłaszcza krów odznaczających się wysoką wydajnością mleka. Wysoka koncentracja energii w tej paszy ma decydujące znaczenie w intensywnej produkcji mleka. Wartość energetyczna tej paszy może wynosić nawet 1,2 JMP/kg sm i tym samym jest ona zbliżona do wartości energetycznej ziarna jęczmienia lub pszenicy. Wartość energetyczna kiszonki z kukurydzy zależy głównie od poziomu nawożenia, warunków atmosferycznych w okresie wegetacyjnym (głównie nasłonecznienia i opadów), terminu zbioru oraz technologii produkcji kiszonki.

 

lek. wet. Damian Zając

 

Ketoza jest chorobą metaboliczną bydła. Dotyczy to głównie krów nadmiernie otłuszczonych, których organizm sięga do rezerw zgromadzonych w tkance tłuszczowej. Skutkuje to wzrostem stężenia we krwi wolnych, niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych, co wpływa ujemnie na pobranie paszy, w tym energii z węglowodanów. Powoduje to zmniejszenie poziomu glukozy we krwi.

 

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Walkę w celu likwidacji najgroźniejszych chorób człowieka i zwierząt zapoczątkowano od chwili ich pojawienia się, a więc jeszcze wtedy, gdy nie znano w pełni przyczyn zachorowań. Efekty tej walki w medycynie jak i w weterynarii, nie zawsze są w pełni zadawalające.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

 

Badania statystyczne wskazują, że w Polsce na schorzenia układu oddechowego zapada ok. 90% cieląt. Z powodu wybrakowania lub upadków z dalszej hodowli eliminowanych jest 10% pogłowia, co stanowi duże wyzwanie ekonomiczne. Poprzez wprowadzenie nowych i bardziej skutecznych programów profilaktycznych oraz efektywnej terapii można ograniczyć straty i poprawić opłacalność hodowli bydła.

 

Dariusz S. Minakowski

 

Obserwujemy w naszym kraju coraz większe zainteresowanie automatyzacją żywienia i utrzymania krów, w tym zastosowaniem robotów udojowych. Wynika to z potrzeb jakie niesie ze sobą wzrost towarowości stad bydła mlecznego. Nie bez znaczenia jest również konieczność zachowania wymaganej rytmiki produkcji i wysokiej jakości mleka, przy ograniczeniu nakładów pracy. Dodatkowym uzasadnieniem wprowadzania nowych aplikacji technologicznych w intensywnym użytkowaniu bydła mlecznego jest poprawa stanu zdrowotnego i dobrostanu zwierząt.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Produkcja mleka w najwyższej klasie czystości wymaga spełnienia przez hodowców określonych warunków. Jednym z najbardziej kosztownych schorzeń i chorób u krów to zapalenie gruczołu mlekowego – czyli mastitis. Istnieje wiele czynników mogących wywołać to schorzenie. W poniższym artykule przedstawione zostało zagadnienie dotyczące wpływu wysokich temperatur na wystąpienie mastitis.

 

Zenon Nogalski, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz-Groth, Monika Sobczuk-Szul, Cezary Purwin, Rafał Winarski

UW-M Olsztyn

 


WSTĘP I CEL:


Mięso wołowe posiada dużą wartość odżywczą i dietetyczną. Główną w Polsce bazą pozyskiwania wołowiny są stada użytkowane mlecznie. Zwiększenie produkcji mięsa wołowego oraz poprawa jego jakości może nastąpić poprzez wykorzystanie w opasie mieszańców mięsnych, otrzymywanych w drodze krzyżowania towarowego. Istotny jest dobór rasy mięsnej wykorzystywanej do produkcji materiału opasowego. Na jej wybór wpływ mają głównie warunki glebowo-klimatyczne oraz system i zakładany cel produkcji. Aby krzyżowanie wiązało się z uzyskaniem zamierzonych efektów, powinno być poprzedzone poznaniem potencjału produkcyjnego mieszańców. Wobec intensywnej pracy hodowlanej w większości ras mięsnych, ich możliwości wykorzystania w produkcji mieszańców mięsnych na bazie jałówek i krów mlecznych powinny być weryfikowane. Rasy hereford, limousine i charolaise, różniące się wczesnością osiągania dojrzałości rzeźnej, różnie oddziałują na wartość rzeźną mieszańców uzyskanych z ich udziałem.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Skóra zdrowego zwierzęcia jest elastyczna, sierść natomiast przylegająca i lśniąca. W przypadku choroby okrywa włosowa zmienia wygląd. Niekiedy jest nastroszona, czasem ubrudzona kałem, a skóra staje się twarda, zgrubiała lub pofałdowana.

 

f t g