Copyright 2020

AdiFeed

 

Firma AdiFeed i Limagrain we wrześniu przeprowadziły szkolenia dla najlepszych hodowców bydła w Polsce.

 

Henryk Pawlak
Poznań

 

Szacuje się, że na przestrzeni wieków wyhodowano w Europie około 230 ras bydła, często niezbyt licznych, autochtonicznych, przede wszystkim wykorzystywanych do produkcji żywności na lokalny rynek. Z reguły były to rasy o niskiej produkcyjności, które jednak zadowalały ówczesnych hodowców.

 

 

W dniu 24 października 2013 odbyło się seminarium pt. „Kierunki rozwoju metod i technologii żywienia bydła mlecznego” z okazji otwarcia Fabryki Systemów Żywieniowych DeLaval w Dobrym Mieście.

 

Dariusz S. Minakowski, UWM w Olsztynie
Włodzimierz Cichosz, LAB-MLEK sp. z o.o. w Olsztynie

 

Nieodzownym kryterium kwalifikacji mleka surowego do skupu i przetwórstwa jest monitorowanie pozostałości substancji hamujących (SH). Powszechne stosowanie środków farmakologicznych w leczeniu bydła wiąże się z ryzykiem występowania ich pozostałości w mleku. Producent mleka zobowiązany jest do pozyskiwania surowca wolnego od pozostałości SH.

 

Witold Podkówka
Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Powierzchnia uprawy kukurydzy z podziałem na ziarnową i kiszonkową, wynika ze sposobu użytkowania.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Lublin

 

Mykotoksyny to produkty przemiany materii grzybów pleśniowych głównie z rodzaju: Aspergillus, Penicillium i Fusarium. Grzyby pleśniowe występują powszechnie na roślinach w czasie wegetacji, ale do paszy mogą dostać się także w późniejszych etapach ich magazynowania i przetwarzania. Czynnikami wybitnie sprzyjającymi rozwojowi grzybów pleśniowych są niewłaściwe warunki przechowywania ziarna, a także kiszonek – wysoka wilgotność, dostęp tlenu i podwyższona temperatura. Należy przy tym wspomnieć, że nie wszystkie gatunki grzybów z wspomnianych powyżej rodzajów są zdolne do produkcji mykotoksyn. Wśród 150 gatunków należących do rodzaju Aspergillus, tylko 45 produkuje szkodliwe mykotoksyny.

 

Paweł Górka
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Powszechnie przyjętą zasadą jest odpajanie cieląt mlekiem lub preparatem mlekozastępczym dwukrotnie w ciągu dnia. Możliwe jest jednak bezpieczne ograniczenie tego zabiegu do jednokrotnego odpoju, przynajmniej w niektórych etapach odchowu cieląt. Postępowanie takie pozwala na zmniejszenie nakładów pracy.

 

Dariusz S. Minakowski

 

Informacyjno-szkoleniowy charakter miało spotkanie pod hasłem „Dzień bydła simentalskiego”, które zostało zorganizowane przez MODR w Poświętnem oraz Austriacki Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z siedzibą w Zwettl i MCHiRZ Sp. z o.o. w Łowiczu.

 

Przedstawienie zmian w systemie bezpieczeństwa żywności, które niedawno ogłosiła Komisja Europejska, było jednym z celów seminarium pt. „Nowe wyzwania w produkcji żywności i pasz w UE”, które Biuro Promocji Jakości zorganizowało 20-21 listopada.

 

f t g