Copyright 2019

Paweł Górka
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Powszechnie przyjętą zasadą jest odpajanie cieląt mlekiem lub preparatem mlekozastępczym dwukrotnie w ciągu dnia. Możliwe jest jednak bezpieczne ograniczenie tego zabiegu do jednokrotnego odpoju, przynajmniej w niektórych etapach odchowu cieląt. Postępowanie takie pozwala na zmniejszenie nakładów pracy.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.