Copyright 2019

AdiFeed

 

Firma AdiFeed i Limagrain we wrześniu przeprowadziły szkolenia dla najlepszych hodowców bydła w Polsce.

 

 

Mając na uwadze, iż kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową w żywieniu krów, wspólnie z firmą Lallemand Animal Nutrition w dniach 2-5 września br. zorganizowano cykl szkoleń pt.: „Szkoła Zakiszania Kukurydzy”.
Uroczyste rozpoczęcie pierwszej Szkoły Zakiszania Kukurydzy miało miejsce na Fermie Niechłód, kolejne na Fermie Jarantowice oraz następne na Fermie Fortune w Cieszymowie i w gospodarstwie rolnym Pana Adama Pietruszyńskiego w Stradunach.


Jedną z misji AdiFeed jest umożliwienie hodowcom specjalizującym się w produkcji mleka pogłębienie ich wiedzy z dziedziny zakiszania, w celu poprawy efektów produkcyjnych i ekonomicznych ich gospodarstw. Poprzednie edycje szkół zakiszania cieszyły się dużą popularnością, dlatego w tym roku postanowiliśmy ją kontynuować poruszając problemy szczególnie nurtujące naszych gości.
Blok teoretyczny obejmował m.in. skażenie pasz mikotoksynami, zakiszanie kukurydzy z dodatkiem inokulantów, wybór właściwej odmiany i pory zbioru materiału do zakiszania, jak również strawność włókna w kiszonkach z kukurydzy oraz ekonomikę produkcji kiszonek.


Nowa formuła szkoleń to propagowanie dobrych praktyk rolniczych w zakiszaniu kukurydzy. Pierwszą prezentacją każdej ze szkół były „Mikotoksyny w kiszonkach – sposoby zapobiegania”, którą poprowadził Pierre Pichon z firmy Lallemand Animal Nutrition. Najpierw scharakteryzował główne czynniki ryzyka porażenia roślin grzybami pleśniowymi, następnie zapoznał Gości z grupami mikotoksyn i wskazał jak je rozpoznawać w kiszonkach oraz na roślinach na polu. Na koniec prezentacji obalił mit niskiej szkodliwości toksyn grzybów pleśniowych dla przeżuwaczy i omówił zastosowanie preparatu Agrimos® w walce z mikotoksynami w kiszonkach i paszach treściwych.


Kolejna prezentacja obejmowała zastosowanie inokulantów oraz zwrot z inwestycji dzięki zakiszaczom biologicznym Lalsil®. Pani Żanetta Chodorowska (LAN) przedstawiła wysokość poniesionych strat na skutek niestarannego zakiszania surowca, niewłaściwego użytkowania silosu oraz niewłaściwego doboru rodzaju silosu do możliwości i potrzeb fermy. Dobre praktyki kiszonkarskie wraz z odpowiednio dobranym do zawartości suchej masy w zakiszanym materiale zakiszaczem mogą znacznie ograniczyć straty, co decyduje o jakości i opłacalności produkcji kiszonek.
Tematem kończącym każdy blok teoretyczny był wykład Pana Mariusza Koczary z firmy Limagrain, który zaprezentował najnowsze wyniki badań z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny dotyczące wpływu strawności włókna w kiszonkach z kukurydzy LG na wyniki produkcji mleka wysokowydajnych krów. Prelegent przypomniał słuchaczom, że ziarno stanowi około połowy suchej masy całej rośliny i należy zadbać by również części wegetatywne były dobrej jakości. Opowiedział o nowych odmianach kukurydzy o wysokiej zawartości strawnego włókna z programu LG Animal Nutrition oraz o wysokiej wartości pokarmowej kiszonek z nich sporządzonych.
Wzorem lat ubiegłych na szkole w Osięcinach gościliśmy dr Zbigniewa Lacha, który zainteresował hodowców wykładem pt. „Wątroba sercem krowy”. Przypomniał o roli wątroby krowy w produkcji mleka. Podróż ścieżkami metabolizmu białka, węglowodanów i tłuszczów pozwoliła lepiej zrozumieć problemy żywienia wysokowydajnych krów. Dr Krzysztof Białoń (AdiFeed) na Fermie Niechłód oraz w Cieszymowie zaprezentował wykład pt. „Stres cieplny a straty w produkcji mleka”. Pomimo umiarkowanego klimatu i stosunkowo niewielkiej liczby dni o temperaturze przekraczającej 26°C przy wilgotności powyżej 50% hodowcy bydła mlecznego każdego lata ponoszą dotkliwe straty. Okazało się, że stres cieplny może występować na każdym obiekcie hodowlanym, a wyłącznie kontrola parametrów temperatury, wilgotności, ruchu powietrza oraz zastosowanej techniki konstrukcyjno–budowlanej obiektów równolegle ze stosowaniem specyficznych dodatków paszowych mogą w znacznym stopniu ograniczać jego skutki. Według dr Białonia najskuteczniejszymi dodatkami mogącymi obniżyć wpływ stresu cieplnego będą aktywne żywe drożdże, organiczne formy selenu (selenometionina, selenocysteina), dodatek witamin E i C, dodatki ziołowe i fitobiotyki wzmagające pobranie paszy (np. sangwinaryna, kurkuma).
Jak podkreślał dr Białoń, stres cieplny na skutek obniżonego pobierania suchej masy paszy, rzadszego przeżuwania i mniejszej produkcji śliny może prowadzić do kwasicy, a jej konsekwencje są hodowcom dobrze znane.


Część praktyczna spotkań obejmowała m.in. wizytację na poletkach doświadczalnych, zapoznanie się z różnymi odmianami kukurydzy na kiszonkę firmy Limagrain, ocena gotowości kukurydzy do zbioru, zawartości suchej masy w zielonce jak i omówienie sposobu zbioru. W drugiej części wizytacja przeniosła się na fermę, gdzie przy silosie szczegółowo omawiano proces kiszenia, badano jakość ubicia kiszonki przy użyciu corera, temperaturę kiszonki oraz poddano ocenie strukturalność dawki TMR przy pomocy sit Penn State. Hodowcom zaprezentowano również miejsca zagrzewania się kiszonki przy pomocy kamery termowizyjnej. Słuchacze mogli przeanalizować błędy popełniane podczas zakiszania i przygotowania pryzmy do wybierania kiszonki.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty określania stadium dojrzałości roślin, zawartość suchej masy i metody oceny tych parametrów specjalistycznymi urządzeniami oraz przeprowadzenie takiej oceny w warunkach polowych. Po raz pierwszy firma Limagrain zaprezentowała test przenośnym urządzeniem NIR. W ramach profesjonalnego serwisu dla hodowców bydła urządzenie to zostało zakupione przez Limagrain i już wkrótce będzie można wykonać analizę kiszonki z kukurydzy na fermach.
Szkoła Zakiszania Kukurydzy cieszyła się wśród hodowców, producentów mleka oraz przedstawicieli firm paszowych dużym powodzeniem. Na wszystkich szkołach gościło ponad 300 osób. Uczestnicy mieli okazję do poszerzenia wiedzy na temat produkcji wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy, ale mogli również wymienić poglądy podczas wizyty na fermie. Zyskując wiedzę, hodowcy zyskali narządzie pracy. Pora wypróbować je w praktyce!
Podczas szkół zakiszania wśród uczestników zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody związane bezpośrednio z produkcją rolną. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję Szkoły Zakiszania.