Drukuj

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Bogusław Śliwiński; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 

Podstawową zasadą prawidłowego żywienia krów wysokomlecznych jest stabilność składu dawki pokarmowej, gdzie z jednej strony uwzględniany jest jej skład chemiczny, zwłaszcza zawartość skrobi, włókna oraz białka, a z drugiej – jej struktura fizyczna. Struktura fizyczna dawki wywiera wpływ na sposób pobierania paszy przez przeżuwacze. Skarmiając dawki zbyt bogate we włókno musimy liczyć się z wystąpieniem zjawiska sortowania dawki pokarmowej podanej na stole paszowym. Jak więc postępować, by ograniczyć sortowanie przez krowy TMR-u?

Zaloguj się, aby zobaczyć.