• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Małgorzata Horecka

 

W ostatnich latach bardzo głośno mówi się o tym, jak działalność człowieka wpływa na ocieplenie klimatu. Choć zdania na temat zasadności rygorystycznych obostrzeń w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych są podzielone, to efektem dyskusji i analiz jest zwrócenie uwagi na produkowanie tych gazów przez hodowlane przeżuwacze. Fakt, krowy są pionierkami w niechlubnym wyścigu w ilości wydalanego metanu.

Rozmowy na temat działań związanych z przeciwdziałaniem ocieplaniu się klimatu rozpoczęły się już dawno. Kluczową datą jest rok 2005, gdy zaczęło obowiązywać międzynarodowe porozumienie – protokół z Kioto zakładający plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie. Polska jest zobowiązana do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku metanu o 40% i dwutlenku węgla o 20%. W Danii i Holandii już stało się bardzo realnym wprowadzenie podatku cieplarnianego od hodowlanych zwierząt przeżuwających, co spotkało się z falą protestów ze strony hodowców. Komisja Europejska zapowiada podobne zmiany legislacyjne w całej europie. Miałaby obowiązywać opłata tzw. „cow tax” czyli krowiego podatku, który obejmowałby przeżuwające zwierzęta hodowlane. Według ostatnich ustaleń miałoby to być 5€ za tonę wyemitowanego gazu, czyli mniej więcej 13€ za krowę mleczną i 7€ za niemleczną. Warto więc, póki na to czas, „kombinować” w jaki sposób zmniejszyć tę emisję, ażeby udowodnić że poprzez niewielkie zmiany w żywieniu można ograniczyć produkcję szkodliwych gazów.

                Przeżuwacze mają największy udział w produkcji gazów cieplarnianych spośród wszystkich zwierząt. W wyniku działania dużej ilości bakterii metanogennych (Methanobacterium formicum, Methanomicrobium mobile) w anaerobowej fermentacji żwaczowej i jelitowej powstaje metan.

                Po pierwsze zastanówmy się dlaczego to właśnie metan ma tak olbrzymie znaczenie, przecież za sprawą działalności człowieka najwięcej produkowanego jest CO2. Metan ma jednak znacznie wyższy od niego wskaźnik powodujący efekt cieplarniany. Mierzony w jednostkach GPW dla metanu wynosi on 25, co znaczy, że jest on dwudziestopięciokrotnie wyższy niż w przypadku CO2.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g