• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Dawid Sobociński

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

 

Jałówki zacielane po raz pierwszy powinny osiągnąć dojrzałość płciową (czyli zdolność organizmu do rozmnażania się) oraz hodowlaną (czyli stopień rozwoju, po którym nie nastąpią szkody w organizmie na skutek rozrodu) – po osiągnięciu ¾ ciężaru dojrzałej krowy danej rasy.

Pierwsza ruja po wycieleniu krowy jest bardzo ważna. Podczas jej trwania można określić kolor i konsystencję śluzu wydobywającego się z dróg rodnych. Powinien być on szklisty, bez zanieczyszczeń oraz pozostałości ropy. Pierwsza ruja po porodzie występuje do 4 tygodni u 7% krów z całej populacji, a u 75 % po upływie 1-3 miesięcy. Krowy, u których ruja wystąpiła po 4 tygodniach nie powinny być inseminowane. Takie ruje określa się jako niepełne (brak odpowiedniej ilości hormonów). Jajniki potrzebują co najmniej 40 dni na prawidłowe wzmocnienie cyklicznej aktywności i procesów wzrostu oraz dojrzewania pęcherzyków jajnikowych.

                Odpowiedni czas na krycie jest pomiędzy 60 a 80 dniem po porodzie. Taki okres czasu jest potrzeby na prawidłowe zregenerowanie się macicy a szczególnie pierwszej warstwy czyli endometrium oraz likwidacji poporodowych stanów zapalnych macicy. W tym okresie jajniki również wytwarzają więcej hormonów i ruja jest mocniejsza. Inseminując krowę po takim czasie jest szansa skutecznego zapłodnienia i utrzymania ciąży.

                Krowa po porodzie jest nastawiona na nadprodukcję mleka. Wysoka wydajność mleczna ma ujemny wpływ na rozród poprzez obniżenie estradiolu we krwi, co oznacza skrócenie czasu trwania rui i tym samym osłabienie jej intensywności. Takie ruje są rzadziej wykrywalne. Prowadzi to czasami do zwiększenia rozmiaru pęcherzyków jajnikowych, ale zawartość hormonów jest znacznie obniżona.

                Trzeba zwrócić uwagę na kondycję danej krowy czy jałówki, która ma zostać inseminowana. Zwierzę nie może być nadmiernie otłuszczone lub wychudzone. Otłuszczenie będzie skutkowało mniejszym światłem kanału rodnego podczas akcji porodowej i tym samym cięższym porodem. Istnieje również ryzyko ketozy. Osobniki wychudzone natomiast będą jeszcze bardziej osłabione ciążą.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g