Drukuj

prof. dr inż. Stanisław Bogumił Winnicki

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu

mgr inż. Joanna Aerts

Lely East Sp. z o.o.

 

Użytkowanie zwierząt związane jest z koniecznością ich obsługi: karmienia i pojenia, utrzymania czystości, dojenia, pielęgnacji racic i skóry itp. Obsługa ta może być indywidualna dla każdego zwierzęcia lub ich grupy. Obecnie w dalszym ciągu indywidualnie obsługiwane są konie rekreacyjne lub sportowe. Natomiast drób traktowany jest grupowo. W przypadku krów mlecznych występuje zarówno indywidualna jak i grupowa forma obsługi. Grupowy jest dostęp zwierząt do wody pitnej i podstawowej dawki pokarmowej, czochradła, legowiska czy korytarzy. Natomiast indywidualnie dawkowana jest pasza treściwa (ponad wchodzącą w skład PMR-TMR) oraz przebieg doju.

Zaloguj się, aby zobaczyć.