• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Dawid Sobociński

 

Okres zarodkowy u zwierząt gospodarskich przypada na pierwsze 45 dni życia zapłodnionej komórki jajowej. Jest to krytyczny okres dla zarodka, gdyż wtedy występuje najwięcej strat ciąży. Po upływie 45 dni następuje okres płodowy i trwa do końca ciąży, czyli porodu. Organizm krowy musi wysłać do mózgu sygnał, że w drogach rodnych powstaje płód i tym samym przygotować macicę do zagnieżdżenia. Niestety zdarza się, że organizm krowy nie rozpoznaje zarodka i zapłodniona komórka jajowa zamiera.

Do śmierci zarodka dochodzi w różnych fazach rozwoju i może dotknąć nawet 10-40% samic, a w stadzie problem ten może wynosić nawet do 65% (dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i mięsnych).

                U bydła istnieje wczesna zamieralność zarodków – do 14 dnia po zapłodnieniu. Cykl jajnikowy trwa wtedy normalnie i krowa wkracza w kolejną ruję po upływie około 21 dni.

                U jałówek cykl ten jest skrócony i ruja występuje od 18 do 21 dnia po obumarciu zarodka.

                Jeżeli do śmierci zarodka dojdzie po upływie 3-6 tygodni jest to późna zamieralność, a krowa wkracza w kolejny cykl po upływie 25-35 dni. Obumarłe zarodki ulegają resorbcji czyli naturalnemu wchłonięciu przez organizm. Trwa to zwykle do kilkunastu dni, ciałko żółte rzekomociążowe produkuje dużą ilość progesteronu, co opóźnia występowanie rui.

                Istnieje wiele przyczyn skutkujących zamieralnością zarodków we wczesnym jak i późnym okresie (Tab. 1). Czynniki te mają znaczenie podczas zacielenia, jak i w etapie zarodkowym.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g