Copyright 2020

HB 7 8.2017 okl

W numerze:

 1. Wykorzystanie, zbiór i konserwacja kukurydzy Marek Gaworski, Dariusz S. Minakowski
 2. Kwasica to nie tylko problem krów mlecznych Anna Wilkanowska
 3. Najważniejsze czynniki żywieniowe warunkujące intensywną produkcję mleka Krzysztof Bilik
 4. Żywienie mineralne krów przed porodem Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz, Dorota Szablicka
 5. NOWA MOC preparatu mlekozastępczego POLMASS MILK NEW POWER dla najmłodszych cieląt
 6. Odpajanie cieląt mlekiem Katarzyna Sobocińska
 7. Czynniki kształtujące poziom wybranych składników w mleku Oliwia Duszyńska-Stolarska
 8. Chów bydła bez antybiotyków. Czy to w ogóle możliwe? Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 9. Stres cieplny u bydła Urszula Kołosowska, Robert Szulc
 10. Legowiska dla krów: komfortowe i bezpieczne Marek Gaworski, Michał Boćkowski
 11. Biegunka wirusowa bydła i choroba błon śluzowych Karol Kotowski
 12. Czy tylko atawizm, czy już zdziczenie? Henryk Pawlak
 13. XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze Dariusz S. Minakowski
 14. Padła rekordzistka świata krowa Big Boukje 192

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Padła rekordzistka świata Padła rekordzistka świata krowa Big Boukje 192

Dariusz S. Minakowski

 

W dniach 27-28.06.2017 r. po raz siedemnasty odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze. Wystawa stanowi coroczne już tradycyjne święto mleka związane z ekspozycją regionalnych osiągnięć w hodowli bydła oraz promocją postępu w rolnictwie na Mazowszu.

Henryk Pawlak, Poznań


Na początku warto przypomnieć, że termin atawizm wywodzi się z języka łacińskiego (atavus – przodek) i oznacza nawrót wsteczny, regresję ewolucyjną danego organizmu pod względem jednej lub kilku cech anatomicznych do wcześniejszych form rozwojowych odległych przodków, od dawna już nie dziedziczonych. Na przykład, u człowieka mogą to być dodatkowe sutki, szczątkowy ogon, nadmierne owłosienie twarzy lub tułowia, silnie rozwinięte kły, obecność sprawnych mięśni poruszających małżowiną uszną.* U zwierząt atawizmem będą trójpalczaste kończyny i wilcze zęby u koni, szczątkowe kończyny tylne u wielorybów, a u roślin – liście zamiast cierni u kaktusów.

Karol Kotowski, Kępno


Jak wynika z danych źródłowych choroba charakteryzuje się występowaniem biegunki i zmianami zapalnymi błon śluzowych przewodu pokarmowego bydła, szczególnie widocznymi w jamie gębowej. Autorzy informują (Rosłanowski i wsp. 1988), że infekcja wywołana wirusem zapalenia błon śluzowych ma przebieg ostry z ciężki objawami, łącznie z zejściem śmiertelnym, częściej zaś podkliniczny i spontaniczny, rzadziej enzootyczny. 

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski

*SGGW w Warszawie 

Krowy poświęcają na leżenie z reguły od 7 do 14 godzin w ciągu doby. Czas leżenia, który powinien być jak najdłuższy, nie pozostaje bez wpływu na wskaźniki produkcyjne zwierząt. Dlatego tak ważne pozostaje zapewnienie krowom komfortu i bezpieczeństwa na legowiskach w oborze.

Urszula Kołosowska, Robert Szulc


Jeszcze do niedawna powszechnie uważano, że krowom zapewniając najkorzystniejsze warunki bytowania należy konstruowac i wznosić obory wielkie, masywne o grubych murach, bardzo dobrze zaizolowane z dodatkowym poddaszem użytkowym. Taka konstrukcja powodowała jednak, że budynki szybko stawały się duszne, przegrzane i niedowentylowane. Poniższy artykuł przybliża zagadnienia stresu cieplnego i jego wpływu na fizjologię u bydła mlecznego.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Choroby infekcyjne powodowane przez bakterie są codziennością w chowie bydła. W przypadku cieląt często przybierają one postać zakażeń przewodu pokarmowego (przebiegających z objawami biegunki) lub zakażeń układu oddechowego. W odniesieniu do krów mlecznych, infekcje bakteryjne dotyczą zazwyczaj gruczołu mlekowego (mastitis) lub dróg rodnych (poporodowe zapalenie macicy – metritis). Uzasadnioną konsekwencją infekcji bakteryjnych staje się podawanie antybiotyków. Z powyższych względów antybiotyki są powszechnie stosowane w leczeniu zwierząt, można powiedzieć że nawet zbyt powszechnie. Według niektórych źródeł, ponad 80% światowej produkcji antybiotyków jest następnie wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej. Wydaje się jednak, że obecnie musimy nauczyć się produkować mleko i mięso z użyciem jedynie znikomych ilości antybiotyków. 

Oliwia Duszyńska-Stolarska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Nieustannie rosnące wymagania konsumentów, dotyczące jakości spożywanego mleka oraz jego przetworów stawiają wysoko poprzeczkę hodowcom oraz producentom. Uzyskanie wysokiej wydajności mlecznej nie stanowi już jedynego celu w pracach hodowlanych. Konsumenci poszukują surowca o odpowiednio zbilansowanych wartościach odżywczych. Poziom składników pokarmowych uzależniony jest od czynników środowiskowych oraz uwarunkowań genetycznych. Wiedza które czynniki wpływają na odpowiedni poziom składników pokarmowych pozwala stworzyć pożądany przez konsumentów surowiec. 

Katarzyna SobocińskaBezdyskusyjnie prawidłowe odpajanie cieląt siarą i mlekiem jest bardzo ważne dla utrzymania ich zdrowia i zadowalających przyrostów masy ciała. W tym okresie zachodzą dwa bardzo ważne procesy – nabywanie odporności oraz rozwój przedżołądków.

f t g