• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Marek Gaworski, Dariusz S. Minakowski


Dzięki postępowi hodowlanemu w tworzeniu nowych odmian kukurydzy oraz stałemu doskonaleniu i unowocześnianiu technologii jej zbioru i konserwowania, kukurydza stała się podstawową paszą dla bydła. W gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka i żywca wołowego kukurydza stanowi często główne źródło energii w dawce pokarmowej, m.in. w postaci kiszonki z całych roślin, gniecionego wilgotnego ziarna, LKS, CCM. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g