• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Bartosz Korytkowski


Obecnie możliwości uzyskania wsparcia, jakie oferuje nam Bruksela, są dla sektora rolnego w Polsce ogromne. Możliwości te dotyczą oczywiście także producentów bydła, którzy w zależności od kierunku produkcji i wielkości posiadanego stada są w stanie wybrać odpowiedni dla siebie schemat unijnego finansowania.

Bartosz Korytkowski


Obecnie możliwości uzyskania wsparcia, jakie oferuje nam Bruksela, są dla sektora rolnego w Polsce ogromne. Możliwości te dotyczą oczywiście także producentów bydła, którzy w zależności od kierunku produkcji i wielkości posiadanego stada są w stanie wybrać odpowiedni dla siebie schemat unijnego finansowania.

Bartosz Korytkowski


Obecnie możliwości uzyskania wsparcia, jakie oferuje nam Bruksela, są dla sektora rolnego w Polsce ogromne. Możliwości te dotyczą oczywiście także producentów bydła, którzy w zależności od kierunku produkcji i wielkości posiadanego stada są w stanie wybrać odpowiedni dla siebie schemat unijnego finansowania.

Krzysztof Bilik, IZ PIB, Dział Żywienia zwierząt i Paszoznawstwa


Zasady wychowu cieląt hodowlanych ras mlecznych (cieliczek i buhajków) oraz buhajków przeznaczonych do dalszego opasania nie różnią się w okresie odchowu od urodzenia do osiągnięcia masy ciała ok. 150 kg (tj. wieku 4-5 miesięcy życia). W czasie odchowu tych cieląt, zwiększa się stopniowo ilość pasz stałych, dzięki czemu już w wieku 4. miesięcy mają one dobrze rozwinięty żwacz. Cielęta ras mięsnych utrzymywane są natomiast przy swoich matkach i w czasie odchowu wypijają całą ilość mleka wydzielanego przez krowę w okresie laktacji. O wynikach odchowu i wartości zdrowotnej zwierzęcia decyduje wartość odżywcza siary i mleka matki, higieniczne warunki utrzymania w czasie porodu oraz prawidłowe postępowanie z cielęciem po urodzeniu.

Robert Szulc, Urszula Kołosowska


Mleko jest jednym z najważniejszych i najcenniejszych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W Polsce produkuje się rocznie około 11 mld litrów mleka. Obecnie duża większość gospodarstw może się pochwalić wydajnościami krów na poziomie ok. 7-8 tys. kg mleka rocznie lub nawet więcej.

DeLaval

 

NOWE PRODUKTY
DeLaval wprowadza na rynek nową technologię w zakresie usuwania gnojowicy – pompy do gnojowicy EP300. To szybkie przepompowywanie gnojowicy na większe odległości. 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Brakowanie, a więc usuwanie ze stada sztuk nieprzydatnych pod względem hodowlanym jest procesem kosztownym. Pod względem wydatków ponoszonych na fermach bydła mlecznego brakowanie znajduje się na drugim miejscu zaraz po wydatkach ponoszonych na żywienie.

Zenon Choroszy, Bogumiła Choroszy, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt, Balice k. Krakowa


Rasa simentalska jest jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych ras na świecie, a wielkość populacji szacuje się na ponad 40 mln. Rasa ta wywodzi się od bydła plamistego górskiego, wyhodowanego w Alpach Szwajcarskich w dolinie rzeki Simme znanego już w XVI wieku. Bydło simentalskie przez wiele lat użytkowane było w trzech kierunkach: mlecznym, mięsnym i roboczym, przy czym ceniona była bardzo użytkowość mięsna. Obecnie zdecydowana większość hodowców zrzeszonych w Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego (ESF) opowiedziała się za dwukierunkowym użytkowaniem tej rasy, a tylko 3 kraje europejskie Dania, Anglia i Irlandia wybrały mięsny kierunek użytkowania. 

Marek Gaworski, SGGW w Warszawie


Poranek 22 lipca br. w Agassiz nie zachęcał do tego, by opuszczać dom. Było deszczowo i pomimo lata chłodno. Jeśli jednak takie wydarzenie jak Open House Day zdarza się raz w roku, to w gospodarstwie Uniwersytetu British Columbia nie mogło zabraknąć licznego grona osób, zainteresowanych poznaniem szczegółowych zasad produkcji mleczarskiej. 

f t g