Copyright 2019

Katarzyna Śmiecińska, Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Światowa produkcja mięsa wołowego pozostaje na stabilnym poziomie od wielu lat. W 2016 roku wyniosła ona 60 486 tys. ton masy poubojowej. Nieznaczny wzrost obserwuje się w UE (szczególnie w Polsce oraz w Irlandii), a także w Indiach.

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, w Bydgoszczy

Gruczoł mlekowy jest zbudowany z pecherzykowo-cewkowej tkanki pochodzenia skórnego. Narząd ten występuje wyłącznie u ssaków i jest solidnie powiązany z układem rozrodczym. Laktacja stanowi ostatnią fazę w procesie rozrodu będąc pod ścisłą kontrolą czynników środowiskowych oraz genetycznych.

Dorota Godyń, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k. Krakowa


W dobie obecnego rozwoju nauki procesy zachodzące w samej komórce budzą coraz większe zainteresowanie wśród naukowców. Dotyczy to zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu, zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Coraz więcej w literaturze naukowej znaleźć można odniesień dotyczących występowania i skutków stresu oksydacyjnego u krów wysokomlecznych.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Bakterie rodzaju Streptococcus odpowiedzialne są za ponad 30% wszystkich przypadków stanów zapalnych wymion u krów. Mastitis powodowane paciorkowcami trudno jest jednak ująć w ramy schematu. Pomimo tego, że mówi się jedynie o trzech gatunkach tych bakterii wywołujących zmiany zapalne w obrębie wymion, to jednak zarówno patogeneza, sposób leczenia, jak i metody prewencji zakażeń mogą się znacznie różnić.

Karol Kotowski, Ewa Kotowska, Kępno


Jak wynika z publikacji Szarka (2010) jałówki przeznaczone na remont stada wymagają odpowiedniego odchowu już od urodzenia. Jak podaje autor, najnowocześniejszy system odchowu cieląt opracowany został na Uniwersytecie w Madison w stanie Wisconsin. W USA system ten jest coraz powszechniej stosowany. Pamiętać należy, że celem odchowu cieląt przeznaczonych w przyszłości na remont stada podstawowego jest uzyskanie zdrowych, o mocnej konstytucji, wysoko wydajnych i długowiecznych krów.

Marek Gaworski*, Michał Boćkowski,

* SGGW w Warszawie


Nowoczesna produkcja mleka z założenia bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych, a do tych zalicza się dojarnie. W praktyce znanych i rozpowszechnionych jest wiele modeli dojarni. W gospodarstwach o wysokim potencjale produkcji mleka doskonale sprawdzają się dojarnie karuzelowe. Tym bardziej, jeśli ich pracę można w pełni zautomatyzować.

Maja Kozioł i Dawid Dąbrowski, SKN OIKOS, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Członkowie koła naukowego „OIKOS” działającego na Wydziale Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach obozu naukowego przeprowadzili badania pod względem jakości wód Katlewskiej Strugi (Katlewki). Jest to ciek o długości ok. 16,43 km, położony w województwie Warmińsko-Mazurskim, gminie Grodziczno. Częściowo znajduje się w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony w celu ochrony unikalnego ekosystemu jaki tworzy rzeka Wel, której dopływem jest Katlewka. 

Agnieszka Rudnicka, Edyta Wojtas, Anna Zielak-Steciwko; Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Czochranie się jest jedną z podstawowych czynności behawioralnych. Oprócz zaspokojenia potrzeb bytowych (dobrostan), staje się głównym czynnikiem decydującym o stanie zdrowia zwierząt, a w konsekwencji o wynikach produkcyjnych. Współczesne wymagania i perspektywy hodowli zadecydowały o alkierzowym systemie utrzymania bydła. Ograniczony w nich dostęp do naturalnych przedmiotów, o które zwierzęta mogłyby się swobodnie ocierać, nakłada na hodowcę konieczność zapewnienia dogodnego substytutu w postaci czochradła.

Katarzyna Markowska

Pod takim hasłem w dniu 5 października w Hotelu Afrodyta Business & SPA w Radziejowicach odbyła się konferencja naukowa firmy Nutriad, światowego producenta dodatków paszowych, lidera w zakresie produktów do inaktywacji mykotoksyn, stymulacji trawienia i poprawy smakowitości pasz.