Drukuj

Krzysztof Bilik, IZ PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Wychów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowania bydła. W pierwszych miesiącach życia cielęcia następuje bowiem intensywny wzrost tkanek i narządów, rozwijają się przedżołądki oraz kształtuje się odporność organizmu decydująca o przystosowaniu zwierzęcia do środowiska. Prawidłowy odchów cieląt wywiera wpływ nie tylko na wzrost zwierząt i ich zdrowotność, ale także na rozwój narządów, które w wieku produkcyjnym decydują o późniejszej wartości użytkowej młodzieży przeznaczonej do odnowienia stada krów mlecznych, a także o kosztach odchowu i użytkowania mlecznego krów. Szczególnie ważny jest okres żywienia paszą płynną, kiedy cielęta nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza, a aktywność enzymatyczna przewodu pokarmowego jest ograniczona.

Zaloguj się, aby zobaczyć.