Drukuj

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska, IZ PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

W związku z rozwojem technologii produkcji biopaliw zwiększa się na rynku krajowym ilość bioetanolu pozyskiwanego między innymi z ziarna kukurydzy i oleju rzepakowego oraz produktów ubocznych z tych roślin, takich jak suszony wywar kukurydziany (SWK) i makuch rzepakowy. Wzrastające zainteresowanie uprawą kukurydzy wynika z wysokiego plonu ziarna (ok. 8 ton/ha) oraz dużej w nim zawartości skrobi, stanowiącej zarówno ważne źródło energii dla zwierząt gospodarskich, jak i również jako surowiec do produkcji bioetanolu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.