Copyright 2019

Urszula Kołosowska, Zakład Doświadczalny Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu
Robert Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu

Okres zasuszenia jest zarówno dla krowy jak i hodowcy momentem szczególnym. Głównie za sprawą konieczności odpowiedniego przygotowania zwierzęcia do kolejnego zacielenia, wydania potomstwa w jak najlepszej kondycji.

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska, IZ PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

W związku z rozwojem technologii produkcji biopaliw zwiększa się na rynku krajowym ilość bioetanolu pozyskiwanego między innymi z ziarna kukurydzy i oleju rzepakowego oraz produktów ubocznych z tych roślin, takich jak suszony wywar kukurydziany (SWK) i makuch rzepakowy. Wzrastające zainteresowanie uprawą kukurydzy wynika z wysokiego plonu ziarna (ok. 8 ton/ha) oraz dużej w nim zawartości skrobi, stanowiącej zarówno ważne źródło energii dla zwierząt gospodarskich, jak i również jako surowiec do produkcji bioetanolu.

Krzysztof Bilik, IZ PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Wychów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowania bydła. W pierwszych miesiącach życia cielęcia następuje bowiem intensywny wzrost tkanek i narządów, rozwijają się przedżołądki oraz kształtuje się odporność organizmu decydująca o przystosowaniu zwierzęcia do środowiska. Prawidłowy odchów cieląt wywiera wpływ nie tylko na wzrost zwierząt i ich zdrowotność, ale także na rozwój narządów, które w wieku produkcyjnym decydują o późniejszej wartości użytkowej młodzieży przeznaczonej do odnowienia stada krów mlecznych, a także o kosztach odchowu i użytkowania mlecznego krów. Szczególnie ważny jest okres żywienia paszą płynną, kiedy cielęta nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza, a aktywność enzymatyczna przewodu pokarmowego jest ograniczona.