• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Mocznik jest niebiałkowym związkiem azotowym stale występującym w mleku. Jego zawartość w mleku stanowi dziesiątą część ilości mocznika wydalanego przez krowę w moczu. Powstaje on z amoniaku w wątrobie. Znaczna część białka pochodzącego z dawki pokarmowej (zwykle około 70-80%), po pobraniu przez krowę ulega bakteryjnemu rozkładowi w żwaczu osiągając postać amoniaku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g