Copyright 2020

Stefan Grzegorczyk; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


O produktywności łąk i pastwisk decydują przede wszystkim nawożenie i użytkowanie, ale równie ważnym elementem pratotechniki jest systematyczna pielęgnacja użytków zielonych, bowiem celem pielęgnacji łąk i pastwisk jest stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju dla wartościowej roślinności, głównie gatunków traw oraz roślin motylkowatych. Pielęgnacja trwałych użytków zielonych obejmuje też zapobieganie zachwaszczeniu, a także walkę z uciążliwymi chwastami występującymi w runi. Użytki zielone wymagają pielęgnacji w całym okresie wegetacyjnym, jednakże najwięcej zabiegów pielęgnacyjnych wykonuje się wiosną. Obejmują one przede wszystkim włókowanie, wałowanie, bronowanie oraz konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych. Od wykonania tych zabiegów zależy stan darni oraz skład botaniczny runi, a tym samym plonowanie użytków zielonych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g