Drukuj

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Wysokoprodukcyjne fermy bydła często zmagają się z występowaniem problemów zdrowotnych. Pomocne w ocenie stanu zdrowia są przeprowadzane badania kliniczne oraz analizy laboratoryjne. Wśród wielu dostępnych analiz, duże znaczenie w diagnozowaniu chorób mają badania krwi, które często posiadają rozstrzygające znaczenie. Badania krwi składają się z wielu niezależnych analiz. Jednym z dostępnych profili są badania biochemiczne dające informacje o stanie homeostazy organizmu. Wyniki poczynionych analiz pozwalają precyzyjnie ocenić stan organizmu oraz profil ewentualnych zaburzeń.

Zaloguj się, aby zobaczyć.