• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


Choroby kończyn bydła mlecznego są bez wątpienia jedną z najczęstszych przyczyn problemów w uzyskaniu wysokiej wydajności oraz jakości mleka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g