Copyright 2020

Alicja Mizera, Marian Kuczaj; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Sztuczna inseminacja przy użyciu kriokonserwowanego nasienia jest obecnie jednym z najlepszych na świecie narzędzi do doskonalenia genetycznego. Cel ten można osiągnąć wówczas, gdy nasienie poddane mrożeniu ma odpowiednią jakość biologiczną, zgodną z ustalonymi standardami. W przypadku produkcji i dystrybucji nasienia najważniejszym jest, aby buhaje używane w programie sztucznej inseminacji były wolne od chorób, spełniały normy jakościowe kwalifikacji nasienia do użycia w rozrodzie i – rzecz jasna, ich nasienie było pobierane, oceniane i konfekcjonowane zgodnie ze standardowymi protokołami produkcji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g