Copyright 2020

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu


Rozróżnia się trzy podstawowe nawozy pochodzenia naturalnego – obornik, gnojowicę i gnojówkę. Z obornikiem mamy do czynienia w sytuacji utrzymania zwierząt w systemie ściołowym i uzyskiwany nawóz jest przede wszystkim mieszaniną ściółki kału i moczu oraz resztek pasz zwierzęcych. Gnojowica z kolei to mieszanina tylko kału, moczu i wody technologicznej – bez ściółki – czyli pochodzi z systemu utrzymania zwierząt w technologii podłóg rusztowych – bezściołowych. Gnojówką natomiast nazywamy tzw. odciek z obornika.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g