Copyright 2019

Emilia Kot; Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach


Wpływ genetyki w hodowli bydła mlecznego znajduje przede wszystkim swoje odzwierciedlenie w poprawie potencjału produkcyjnego krów. Nie bez znaczenia jest również oddziaływanie genetyki na poprawę odporności i rozród oraz cechy funkcjonalne zwierząt przy zachowaniu bioróżnorodności ras bydła.

Zaloguj się, aby zobaczyć.