Drukuj

Stanisław Wajda¹, Dariusz Minakowski², Ewa Burczyk¹
¹Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
²Katedra Produkcji Zwierzęcej i Gospodarki Paszowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży


Pojęcie wartości rzeźnej zwierząt nie jest jednoznacznie sprecyzowane w literaturze. Z punktu widzenia zakładów mięsnych o wartości rzeźnej decydują przede wszystkim takie cechy jak: wskaźnik wydajności rzeźnej, procentowy udział elementów wartościowych w tuszy, skład morfologiczny tusz oraz jakość mięsa. Wynika z tego, że główną uwagę poświęca się ocenie tuszy. Istnieją również nieliczne badania, w których ocenia się także uboczne produkty poubojowe, takie jak skóra, serce, wątroba i płuca oraz przewód pokarmowy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.