• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Jerzy Żółkowski; Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW W Warszawie

 

 

O odchowie cieląt i przygotowaniu jałówki do rozrodu napisano już wiele. Chciałbym się odnieść do artykułu prof. dr. hab. Józefa Krzyżewskiego opublikowanego w Hodowcy Bydła 4/2018. W wielu kwestiach się zgadzamy, lecz w niektórych mam odmienne zdanie. Otóż podstawową kwestią jest tempo wzrostu cieląt, a ściślej uzyskiwane przez nie przyrosty masy ciała. Ale o tym później. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g