Copyright 2020

Katarzyna Markowska

 

Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny – pod takim hasłem w dniach 25-28 marca 2019 r. w Zakopanem odbyła się XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Organizatorem konferencji był Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Patronat nad wydarzeniem sprawował Klub Profesorów Hodowców Bydła.

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Dla zapewnienia wymaganej efektywności chowu bydła w stadach ras mięsnych niezmiernie ważne jest przestrzeganie poszczególnych faz cyklu produkcyjnego wyznaczanego terminem kryć, porodów i odsadzania cieląt od krów matek po zakończonym sezonie pastwiskowym. Z wielu doświadczeń i obserwacji praktycznych wynika, że zachowanie optymalnego czasu trwania tych faz cyklu produkcyjnego sprzyja lepszej organizacji pracy, właściwszemu nadzorowi nad zwierzętami oraz lepszym wskaźnikom rozrodu krów i jałówek w stadach bydła mięsnego.

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Osiąganie dobrych wyników produkcji na fermach bydła jest możliwe wówczas, gdy zwierzęta mogą przebywać w zdrowym, pozbawionym zagrożeń środowisku. Istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo w postaci pojawiających się, szczególnie w okresie wiosenno-letnim wektorów patogenów, jakimi są owady. Wśród nich najbardziej uciążliwymi są muchy, meszki, komary, kuczmany oraz gzy. Uciążliwość owadów polega głównie na nieustannym niepokojeniu zwierząt. Pobudzone i zaniepokojone zwierzęta pobierają mniej paszy, przez co ich wydajność może spaść nawet około 15%. Obecność owadów wpływa negatywnie na komfort psychiczny zwierząt. Podrażnione nie mogą spokojnie odpoczywać lub pobierać paszy. Największym jednak zagrożeniem dla zdrowia zwierząt są przenoszone przez owady chorobotwórcze patogeny.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Nadzór nad rodzącą samicą pozwala ograniczyć ryzyko komplikacji często towarzyszących temu, skądinąd fizjologicznemu, zjawisku. Poród przebiega niezwykle dynamicznie i nawet u zdrowych samic mogą zaistnieć przeszkody, które spowodują śmierć cielaka lub też rodzącej krowy. Uratowanie zdrowia i życia nowo narodzonego cielaka lub też samicy wymaga zazwyczaj bardzo szybkiej interwencji, zwłaszcza w sytuacjach tj. nagłe krwotoki, wypadnięcie macicy, przodowanie pośladkowe cielęcia.

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Aby skutecznie minimalizować niekorzystne skutki stresu cieplnego, należy mieć na uwadze wpływ różnego rodzaju czynników na jego występowanie. Obecnie są już opracowane i dostępne obiektywne kryteria, pozwalające na określenie ryzyka występowania stresu cieplnego u krów, jego natężenia, czasu trwania oraz spodziewanych negatywnych skutków.

Magdalena Jakiel; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najpopularniejszą i najbardziej rozpowszechnioną rasą bydła mlecznego hodowaną na świecie. Szacuje się, że stanowi około 29% światowego pogłowia bydła mlecznego. Bydło tej rasy charakteryzuje się rekordową wydajnością mleka, dobrym wykorzystaniem paszy, odpowiednią budową ciała i doskonałym przystosowaniem do doju mechanicznego. Wszystkie te czynniki kwalifikują rasę holsztyńsko-fryzyjską do wybitnie mlecznego typu użytkowania.

Ewa Januś; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

 

Mleko krowie przeznaczone do obrotu musi odpowiadać wysokim standardom jakościowym. Jest to warunek jego przydatności technologicznej oraz odpowiedniej jakości, trwałości i bezpieczeństwa gotowych produktów mleczarskich.

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Młóto browarniane, nazywane też wysłodzinami browarnianymi, powstaje jako produkt uboczny przy produkcji piwa (z reguły typu pils). Zarówno piwa ciemne, jak i lagery nie mają takiej smakowitości, a młóto z ich produkcji nie jest tak chętnie zjadane przez zwierzęta. Ponadto młóto jest produktem sezonowym, bo jak powszechnie wiadomo większość (tzn. 70%) produkcji piwa przypada na wiosnę i lato.

Barbara Wróbel; Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Dawki pokarmowe wysokowydajnych krów powinny zapewniać wysoką koncentrację zarówno białka jak i energii. Według systemu INRA koncentracja energii w dawce krowy produkującej 30 kg mleka powinna wynosić 0,95 JPM (jednostki paszowej produkcji mleka) i 160 g białka w 1 kg suchej masy dawki. Zapewniają to tradycyjne zestawy paszowe składające się z kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z traw i roślin motylkowatych uzupełnione paszami treściwymi.

f t g