• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Franciszek Brzóska, Tadeusz Barowicz, Bogdan Śliwiński; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Choroby wymienia należą do często występujących i tym samym generujących szczególnie wysokie koszty w stadach krów mlecznych. Z tych względów ważnym elementem przy produkcji mleka jest bezwzględne przestrzeganie higieny zarówno pomieszczeń, stanowisk legowiskowych, wybiegów oraz sprzętu udojowego. Aby skutecznie walczyć ze schorzeniami gruczołu mlekowego, w wielu krajach w tym i w Polsce, wprowadzono programy zwalczania zapaleń wymion krów. Jednym z podstawowych elementów programu jest przed- i poudojowa dezynfekcja strzyków wymienia (dipping).

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g