• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

 

 

Najlepsze zwierzęta oraz bogatą ofertę targową maszyn i urządzeń dla rolnictwa z Polski oraz zagranicy zaprezentowano podczas XXII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Szeroko dostępny był również dla wszystkich zainteresowanych serwis doradczy firm paszowych, a także producentów maszyn rolniczych, firm zajmujących się nowoczesnym wyposażeniem budynków inwentarskich oraz innych jednostek związanych z obsługą rolnictwa.

                Najlepsze zwierzęta z woj. podlaskiego, a także z innych regionów kraju poddano wystawie ocenie konkursowej i zaprezentowano na ringu Agroareny Podlaskiego Ośrodka Rolniczego w Szepietowie. Ocena konkursowa obejmowała bydło mleczne i mięsne, konie, owce, drób hodowlany i króliki. Najliczniej na XXII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie reprezentowane było bydło mleczne. Wybrani hodowcy zaprezentowali ponad 200 krów i jałowic – rasy PHF odmiany HO i RW oraz ras zachowawczych – rasy polska czarno-biała, białogrzbieta. Wśród bydła mięsnego wystawiono zwierzęta ras: limousine, charolaise, simental i hereford. Prezentowano również dorodne mieszańce pochodzące po krowach ras PHF i buhajach ras mięsnych.

                Spośród bardzo licznej stawki bydła mlecznego komisja sędziowska w składzie Jaume Serrabassa (Hiszpania) – przewodniczący i Marek Solarek, asystent sędziego wyłoniła superczempiony, czempiony oraz wiceczempiony. Najwięcej wyróżnień zdobył hodowca Stanisław Żochowski z miejscowości Kamieńskie Wiktory – dwa superczempiony w kategorii krów mlecznych i jałowic oraz sześć czempionów. Pozostałymi tytułami czempiona wyróżniono zwierzęta z hodowli Adama Tworkowskiego z Brzózek Starych, Andrzeja Kruszewskiego z Tłoczewa oraz Stanisława Falkowskiego z Filipin. Komisja sędziowska oceniająca bydło mleczne przyznała także w poszczególnych rasach i kategoriach 16 tytułów wiceczempiona. Najwięcej wyróżnień w tym przypadku otrzymał Adam Pietruszyński, po dwa z Gospodarstw w Lachowie i w Stradunach. Pozostałe wiceczempiony przypadły hodowcom Andrzejowi Kruszewskiemu z Tłoczewa i Pawłowi Kulasza z Rębiszewo Zegadły.

                Na wystawie zaprezentowano również zwierzęta innych gatunków, a mianowicie: konie rasy polski koń zimnokrwisty, a także konie w typie sokólskim; szynszyle, króliki i ptactwo ozdobne. Na terenie XXII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, podczas której wystawiono 500 zwierząt 48 ras. Wystawcami królików było także dwóch hodowców z Litwy.

                W ramach XXII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie i Dniach z Doradztwem Rolniczym miała miejsce druga edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców organizowana przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wzięło w niej udział 24 młodych hodowców z woj. podlaskiego i mazowieckiego zainteresowanych zdobyciem wiedzy fitterskiej, związanej z żywieniem zwierząt podczas wystawy, przygotowaniem i prezentacją zwierząt na ringu. Specjalnie wyróżnienie otrzymał najlepszy uczestnik tej szkoły Dawid Wojno z miejscowości Wojny Piecki.

                Stałym akcentem wystawy był zawsze interesujący konkurs najmłodszych hodowców, którzy z dużym zaangażowaniem zaprezentowali na ringu cielęta.

                Wystawie towarzyszyły również Dni z Doradztwem Rolniczym zorganizowane przez PODR w Szepietowie. W ich ramach przedstawiono aktualne informacje z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz integrowanej ochrony środowiska a także ekonomiki produkcji i przedsiębiorczości w agrobiznesie. Dostępne były również informacje dotyczące PROW 2014-2020, założeń i wymogów rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Na podkreślenie zasługuje również fakt udostępnienia zwiedzającym ponad 250 odmian roślin uprawnych, w tym nowych odmian zbóż, kukurydzy, traw oraz roślin bobowatych i strączkowych, a także roślin oleistych. Szepietowskiej imprezie towarzyszyły interesujące wykłady z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej.

                W tym roku wystawę odwiedziło ponad 100 tys. zwiedzających, głównie hodowców i producentów mleka i żywca wołowego nie tylko z regionu Podlasia i Mazowsza, ale również z całej Polski. Na stoiskach firm wystawienniczych nie zabrakło atrakcji dla wiejskich gospodarstw domowych i dzieci.

                XXII Wystawa Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie było okazją do zaprezentowania osiągnięć hodowlanych oraz stanowiła ważny czynnik promocji podlaskiego rolnictwa. Tradycyjnie Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie okazał się bardzo dobrym organizatorem wystawy i targów stanowiąc przykład do naśladowania dla innych regionów krajów.

f t g