Copyright 2017

 

 

W numerze:

 1. Właściwe przygotowanie żwacza do pobierania pasz w okresie wczesnej laktacji Józef Krzyżewski
 2. Skutki żywienia bydła paszami objętościowymi złej jakości Bartosz Kłos, Maciej Inwazja owadów a produkcyjność i dobrostan bydła Marta Kaliciak, Maciej Adamski
 3. Witaminy chronione w żywieniu bydła Andrzej Bochniak
 4. Mikroklimat w oborach – możemy zapobiec stresowi cieplnemu u krów Wojciech Krawczyk
 5. Bakterie odpowiedzialne za zapalenie wymienia Wojciech Neja
 6. Inwazja owadów a produkcyjność i dobrostan bydła Marta Kaliciak, Maciej Adamski
 7. Ekologiczny chów bydła mlecznego PiotrWójcik
 8. Znaczenie łąk ziołowych w żywieniu bydła mlecznego Ewa Stamirowska-Krzaczek, Paweł Krzaczek
 9. Właściwy dobór szczepionki sposobem na efektywną walkę z syndromem oddechowym bydła Andrzej Bochniak i współpracownicy
 10. Koszty paszowe przyrostu masy ciała w opasie mieszańców ras mięsnych żywionych kiszonką z traw i pasza treściwą – raport z badań Cezary Purwin, IwonaWyżlic, Zenon Nogalski,Monika Sobczuk-Szul,ZofiaWielgosz-Groth, Paulina Pogorzelska-Przybyłek
 11. Wstępne informacje o wynikach jakie uzyskano z zastosowaniem preparatu drożdżowego AGRO Yeast PLC w żywieniu krów w GNR BOVINAS Witold Podkówka
 12. Dodatkowe warstwy folii dają większe korzyści David Davies
 13. Próba kalkulacji kosztów produkcji bydła rzeźnego czyli: Befsztyk wołowy na polską kieszeń Tomasz Sakowski, Agata Malak-Rawlikowska
 14. Kilka słów o… początku i końcu sektora gorzelni rolniczych w Polsce Joanna Mączyńska, Adam Kupczyk
 15. Postęp w hodowli i użytkowaniu bydła oraz satysfakcja z dorobku hodowlanego Dariusz S. Minakowski

 

Cena rocznej prenumeraty miesięcznika Hodowca Bydła: 90 zł

Wpłaty prosimy kierować na:

Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Dla nowych prenumetorów Hodowcy Bydła w prezencie: segregator do archiwizowania czasopism oraz Suplement: Jak zabić własną krowę?

Zamówienia: kliknij tutaj