Drukuj

Andrzej Bochniak i współpracownicy


Syndrom oddechowy bydła – BRDC (ang. bovine respiratory disease complex) jest schorzeniem o wieloczynnikowej etiologii, a to oznacza że może być wywoływany przez szereg czynników wirusowych, ale również może być rezultatem nadkażeń bakteryjnych. Powszechnie uważa się, że infekcyjne schorzenia w obrębie dróg oddechowych generują duże straty ekonomiczne.

Zaloguj się, aby zobaczyć.