Drukuj

Katarzyna Markowska

 

Podczas Mlecznej Gali 2014 najlepsi w Polsce producenci mleka zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Impreza podsumowująca wyniki oceny wartości użytkowej i hodowli ras mlecznych i mięsno-mlecznych w 2013r., miała miejsce 9 kwietnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Wyróżnienia przyznano w VII kategoriach. Łącznie nagrodzono 52 producentów mleka z całej Polski.

 

 

                Podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła mlecznego o zasięgu krajowym, odbyło się po raz pierwszy. To dobry początek, gdyż w specjalny i uroczysty sposób wyróżniono najlepszych hodowców i producentów mleka w kraju. Motywuje to hodowców oraz pracowników PFHBiPM do dalszej pracy na rzecz rozwoju oraz unowocześniania produkcji mleka.

                Okolicznościowe przemówienia wygłosił Leszek Hądzlik – prezes PFHBiPM oraz Tadeusz Nalewajk – wiceminister rolnictwa. Podczas wystąpień poruszano takie tematy jak konieczność utrzymania uboju rytualnego, stworzenie prawnych podstaw do uruchamiania dobrowolnych programów zwalczania chorób wirusowych, stabilizacji krajowego rynku mleka oraz potrzeby zwiększania efektywności produkcji mleka w związku z przewidywanym zniesieniem kwot mlecznych w 2015 r. Wskazano na konieczność uruchomienia wyceny genomowej bydła hodowlanego.

                Wyniki zebrane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w 2013 roku wskazują na systematyczne zwiększanie populacji krów pod oceną do poziomu 700 995 sztuk (o 25 780 sztuk więcej niż w 2012 roku). Stanowi to 30,5% udział krów ocenianych w krajowym pogłowiu krów mlecznych. Średnio od krowy znajdującej się pod oceną kontroli użytkowości mlecznej uzyskano w 2013 roku 7441 kg mleka, co oznacza wzrost o 45 kg w porównaniu do roku 2012. Rekordzistką pod względem życiowej produkcji mleka jest aktualnie krowa użytkowana w gospodarstwie Kals, która wyprodukowała 139 053 kg mleka. Największą przeciętną wydajnością od jednej krowy charakteryzowało się stado liczące 67 szt. p. Roberta Nenemana – 14 089 kg/szt. mleka. Wydajność ponad 13 000 kg/szt. uzyskały również stada pp. Macieja Bauryczy, Urszuli Majewskiej, GR Marcina Gromady.

                Z satysfakcją należy nadmienić, że PFHBiPM uzyskała na kolejne trzy lata prawo do posługiwania się Międzynarodowym Certyfikatem Jakości ICAR w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła mlecznego. Tegorocznym osiągnięciem PFHBiPM jest fakt, iż począwszy od 1 kwietnia 2013 r. proponuje się hodowcom bezpłatną dodatkową informację o zawartości ciał ketonowych w mleku, co pozwala szacować stopień zagrożenia krów subkliniczną ketozą. Nowością w tym roku jest także współpraca z podmiotami skupującymi mleko. W wynikach publikowanych za rok 2013 u niektórych hodowców znalazła się informacja o ilości sprzedawanego mleka do podmiotów skupowych. Hodowca wyrażając zgodę na rejestrację danych o ilości mleka odstawionego do skupu, deklaruje swoją transparentność i chęć służenia danymi ze swojego gospodarstwa w celu potwierdzenia rzetelności metod prowadzenia oceny wartości użytkowej.

                Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń między najlepszymi hodowcami w kraju, ale także umożliwiło dyskusję z władzami i przedstawicielami PFHBiPM. Na zakończenie Gali odbył się koncert zespołu ELECTRICA DUO – KASIA & PAULA na wiolonczelę i skrzypce elektryczne, który przykuł uwagę szczególnie męskiej części publiczności. Nagrodzonym hodowcom gratulujemy i życzymy kolejnych rekordowych wyników.