Copyright 2017

W numerze:

 1. Intensywna produkcja mleka, najważniejsze uwarunkowania żywieniowe, 1. Specyfika żywienia wysokowydajnych krów, energia i pobranie suchej masy, Dariusz S. Minakowski
 2. Produkcja kiszonki z kukurydzy - krok po kroku
 3. Kwas α (alfa)-linolenowy (ALA), Katarzyna Jankowska
 4. Nowoczesne metody odchowu cieląt a przyszła wartość użytkowa krów, Józef Krzyżewski
 5. Żywienie krów w okresie laktacji, Ryszard Kujawiak
 6. Smakowitość paszy, Katarzyna Sobocińska
 7. Osiągniecie sukcesu dzięki zastosowaniu bilansu aminokwasowego w żywieniu krów mlecznych, Charles G. Schwab
 8. 1000 litrów mleka ekstra w pierwszej laktacji? Trouw Nutrition Polska
 9. Oceń rozród w swoim stadzie, Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 10. Ocena jakości siary, Małgorzata Horecka
 11. Zapalenie gruczołu mlekowego wywołane Staphylococcus aureus, Marta Kaliciak, Maciej Adamski
 12. Jesień na pastwisku, Marzenna Olszewska
 13. Jak obecność chorób wirusowych wpływa na opłacalność produkcji bydła?, Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 14. Ochrona obór przed gryzoniami, Bartosz Korytkowski
 15. Wartość dietetyczna mięsa wołowego, Katarzyna Łagowska
 16. Choroby pasożytnicze bydła opasowego, Maciej Adamski, Bartosz Kłos
 17. Zagospodarowanie resztek pożniwnych po zbiorze kukurydzy