przejdź

giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica590-680
kukurydza670
owies510
jęczmień600
Śruty
rzepakowabrak ofert
sojowabrak ofert
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Wozy paszowe Co oferuje rynek PDF Drukuj Email

 Od kilku lat zaobserwować można tendencję – także w Polskim rolnictwie – do redukcji liczby gospodarstw rolnych z jednoczesnym zwiększaniem ich areału. Większe obiekty, obory i liczniejsze stada bydła mlecznego wymagają coraz większych nakładów pracy, czasu podczas poszczególnych prac, takich jak zadawanie pasz, dojenie, usuwanie i zagospodarowanie odchodów. Jednak z zastosowaniem odpowiednich, wydajnych i niezawodnych maszyn oraz urządzeń, jednostkowe nakłady energetyczne, czasu i pracy ulegają znacznemu zmniejszeniu. Dlatego też coraz wyraźniejsze widać zainteresowanie ze strony rolników wozami paszowymi TMR jako znaczne udogodnienie w przygotowywaniu i zadawaniu pasz.
 Najsłuszniejszym wprowadzeniem w tematykę przygotowywania i zadawania pasz TMR wydaje się przede wszystkim wyjaśnić lub przypomnieć czytelnikom zasadę i co się kryje pod definicją TMR i PMR. System żywienia PMR (z ang. Partly Mixed Ration – co oznacza częściowo wymieszana dawka) opiera się przede wszystkim na dawce przygotowanej i opartej na bazie pasz objętościowych i części treściwych, ale na poziomie średniej wydajności mlecznej zwierząt. Jednak dla bydła mlecznego najlepszą – zdaniem zarówno rolników-hodowców i przedstawicieli branżuy naukowej, okazuje się technologia TMR. System żywienia TMR (z ang. Total Mixed Ration – oznaczająca całkowicie wymieszaną dawkę) – stanowi niezwykle korzystny rodzaj paszy objętościowej i treściwej dla bydła mlecznego z uwzględnieniem także dodatków witaminowo-mineralnych. Zaletą tego systemu żywienia jest to, że w każdej części tak przygotowanej paszy znaleźć można odpowiednie proporcje wszystkich użytych składników odżywczych o wymaganej strukturze. Korzyści płynące z żywienia krów paszą TMR wynikają przede wszystkim z najwyższej stabilności żywienia bydła, a to z kolei stanowi podstawę w żywieniu wysokomlecznych krów, które otrzymują znaczne ilości pasz treściwych. Poza tym odpowiednio wymieszana pasza jest o wiele chętniej pobierana i zjadana przez zwierzęta, co przekłada się na podwyższenie wydajności mlecznej, a żywienie w taki sposób krów po wycieleniu wpływa korzystnie na odzyskanie przez zwierzęta równowagi energetycznej.

Wozy paszowe

 

 

Przegląd oferty rynku
Rynek wozów paszowych jest coraz bardziej nasycony dający rolnikowi bardzo szeroki wybór inwestycji. Przede wszystkim podstawowego podziału wozów paszowych można dokonać na wozy samobieżne i przyczepiane do ciągnika. Trzeba uczciwie przyznać, że przyczepiane wozy paszowe wymagają zaangażowania ciągnika rolniczego umożliwiającego mobilność takiej maszyny, a czasami nawet drugiego ciągnika pozwalającego na załadunek poszczególnych komponentów przygotowywanej paszy – Rys. 1.
Przedstawiony na tej fotografii wóz paszowy SANO TMR Profi Kompakt dzięki zwartej budowie daje się łatwo manewrować i jest idealny przy ciasnych przejazdach w oborach. Wyposażenie seryjne tej maszyny stanowi zasuwa z przodu z prawej strony. Do wyposażenia seryjnego zaliczana jest także przede wszystkim drabinka trwale przytwierdzona do ramy ułatwiająca obsługę wozu paszowego. Ponadto ze strony urządzeń sterująco-napędowych uwzględnić trzeba zainstalowanie przekładni planetarnej zintegrowanej ze ślimakiem, możliwość sterowania z ciągnika oraz ruchomą obręcz z łańcuszkami. Główną częścią roboczą zainstalowaną w kanciastym pojemniku wozu paszowego o pojemności 8 m3, jest jeden mieszalnik ślimakowy (potocznie – ślimak) usytuowany pionowo. Ponadto wóz SANO seryjnie wyposażony jest w ustawiane, powlekane noże tnące o wymiarze 8mm. Jednak chcąc dokonywać obsługi z ciągnika, ciągnik musi być zaopatrzony w jeden podwójnie działający sterownik (dla zasuwy) i jeden pojedynczy sterownik (dla hamulców hydraulicznych). Wadą tego typu wozu paszowego jest brak frezu nagarniającego, który umożliwiłby napełnianie zbiornika bez konieczności korzystania z drugiego ciągnika.
 Takie rozwiązanie z kolei posiada wóz paszowy, przestawiony na rysunku 2. Jest to maszyna typu MW8 (dostępne też typy MW 12 i MW 17 – co odpowiada pojemnościom 8 m3, 12 m3 i 17 m3). Jest to maszyna współpracująca z ciągnikiem rolniczym oraz posiadająca możliwość wyposażenia we własny element (frez) pobierający paszę i transportujący go do zbiornika wozu. Odpowiedzią na częste pytania rolników niech będzie informacja, iż wozy paszowe tego typu także są wyposażone w elektroniczny system ważenia, a w szczególności zaznaczyć należy, iż dotyczy to wszystkich składników poszczególnej dawki. System umożliwia zaprogramowanie 50 receptur sporządzonych z 30 komponentów i jest zasilany z niezależnego akumulatora. Dzięki temu krowy otrzymują zawsze właściwie zbilansowaną dawkę, a użytkownik nie musi pamiętać jej receptury [Źródło: DeLaval]. Mieszanie i ujednorodnienie paszy odbywa się za pośrednictwem systemu ślimakowego oraz noży tnących. Na rysunku 3 przedstawiono schemat obiegu paszy w trakcie jej mieszania i ujednorodniania. Z kolej proces wyładowania przygotowanej już dawki pokarmowej odbywa się za pośrednictwem przenośnika taśmowego, o różnych długościach dostępnych w zależności od lokalnych warunków na gospodarstwie. Tabela 1 przedstawia specyfikację techniczną opisanego powyżej wozu paszowego.
 Kolejną wartą uwagi jest seria wozów paszowych przedstawiona na rysunkach 3 i 4 oraz ich dane techniczne zamieszczone w tabeli 2 wybranych modeli. Tabela 3 natomiast przedstawia wykaz modeli tego wozu paszowego w zależności od wyposażenia. Dużą zaletą oferowanych wozów paszowych jest fakt – jak podaje producent – że budowane są one ze stali wysokogatunkowej. Stal o symbolu S500 i S650 (Rys. 5) jest stalą drobnoziarnistą o bardzo wysokim współczynniku twardości. Wynika z tego, iż te maszyny w taki sposób budowane nie wymagają zwiększonej grubości stali by zachować odpowiednią wytrzymałość. Konsekwencją takiego postępowania jest zmniejszenie ciężaru tego typu wozów. Na uwagę zasługuje też unikalna konstrukcja ślimaka mieszającego oraz ścian bocznych (Rys. 6), która powoduje wytwarzanie się podczas mieszania pionowych ruchów impulsowych. Mieszanie impulsowe zapobiega tworzeniu się stref w wozie paszowym z niewymieszanymi składnikami. Kolejną unikatową cechą tych maszyn jest niskie zapotrzebowanie na moc, więc rolnik do pracy z paszowozem może zastosować ciągnik rolniczy o mniejszej mocy.
 Wartym uwagi jest wyposażenie wozów paszowych w bezprzewodowe terminale wagowe z wyświetlaczami. Dwa terminale: pierwszy umieszczony w ciągniku operatora paszowozu pozwala w bardzo łatwy, ergonomiczny sposób kontrolować intensywność wyładunku TMR'a, drugi terminal umieszczamy w ciągniku, który ładuje, dozuje produkty do wozu paszowego do produkcji TMR'u. Ciągnik rolniczy z ładowaczem może dokonywać załadunku z dowolnego miejsca i zawsze ma podgląd na ilość załadowanych komponentów [Źródło: JF-Stoll; Korbanek].
 Na rysunku 8 zaprezentowano wóz paszowy przyczepiany SEKO Samurai 5 – 500/150, na którym przedstawiono w charakterystycznym przekroju najistotniejsze części wyposażenia tej maszyny. Mocnymi stronami m.in. jest nowo zaprojektowany zbiornik mieszający, niewielkich rozmiarów ale silny, a co istotne całkowicie spawany. Ponadto w dogodnym miejscu umieszczono nowy wzmocniony panel sterujący elektrycznych i hydraulicznych podzespołów paszowozu. Tabela 3 zawiera najistotniejsze parametry techniczne tej maszyny. Tu warto też dodać, iż konstruktorzy zapewnili, iż jednocześnie jednorodne miksowanie jest zapewnione z podwyższoną jednostajnością, gwarantując, fizjologicznie odpowiednią dla przeżuwaczy minimalną dawkę pokarmowego włókna, unikając w ten sposób jakiejkolwiek możliwej zmiany w ramach organoleptycznych cech przygotowywanej paszy.

 Inwestycja w maszyny typu wozy paszowe z pewnością jest kosztowna i nie łatwo jest zdecydować się na jej realizację, szczególnie z uwagi na bardzo szeroką gamę modeli oferowanych przez wiele światowych firm. Jednak dla rolników i hodowców bydła mlecznego dążących do wysokiej wydajności i zdrowotności zwierząt taki zakup okaże się opłacalny, nie tylko ułatwiający pracę, ale też będącym niezbędnym narzędziem przy przygotowywaniu i zadawaniu paszy.

Tags: wozy paszowe