przejdź
Reklama

giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica590-680
kukurydza670
owies510
jęczmień600
Śruty
rzepakowabrak ofert
sojowabrak ofert
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Wpływ żywienia krów na produkcję mleka PDF Drukuj Email

Konferencja szkoleniowa hodowców bydła i producentów mleka z woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego zorganizowana w dniach 28-29.03.2011 r. przez SHIUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Oddział w Szczecinku.

Żywienie bydła jako podstawowy czynnik środowiskowy ma decydujący wpływ na efekty produkcyjne krów oraz prawidłowy przebieg funkcji rozrodczych. Pomimo dokonanego postępu w zakresie produkcji pasz objętościowych, poprawy ich jakości oraz stałego doskonalenia wartości odżywczej przemysłowych mieszanek paszowych dla bydła, w intensywnej produkcji mleka występują u krów liczne problemy metaboliczne i produkcyjne. Stanowią one nie tylko częstą przyczynę zaburzeń w rozrodzie, ale również wpływają na obniżenie wydajności i jakości mleka, zwiększenie kosztów jego produkcji oraz skrócenie okresu użytkowania krów.


W dniach 28-29.03.2011 r. odbyły się dwa spotkania hodowców bydła i producentów mleka z woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego zorganizowane przez SHIUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Oddział w Szczecinku. Bezpośrednimi organizatorami byli Dyrektor Oddziału SHIUZ w Szczecinku, mgr inż. Wiesław Drewnowski oraz jego Zastępca mgr inż. Andrzej Zdanowicz a także Kierownik Działu Rozrodu mgr inż. Stanisław Szarowski i mgr inż. Barbara Balcer – Specjalista ds. Rozrodu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 w Szczecinku, w którym obok hodowców i producentów mleka, wzięła liczny udział młodzież szkolna z kierunku medycyny weterynaryjnej. Drugie spotkanie miało miejsce w Szpęgawsku koło Starogardu Gdańskiego, w którym wzięli udział nie tylko licznie zgromadzeni hodowcy i producenci mleka, ale również specjaliści ds. rozrodu z terenowych placówek SHIUZ w Szczecinku.
W ramach interesujących wykładów przedstawiono następujące tematy: „Mikotoksyny – realne zagrożenie dla bezpieczeństwa produkcji mleka” oraz „Metaboliczne i produkcyjne problemy i wysokowydajnych krów mlecznych w zależności od żywienia”.
Wykład o charakterze ogólnym dotyczył „Prawidłowej oceny działań marketingowych”.
Pierwszy wykład nt. „Mikotoksyny – realne zagrożenie dla bezpieczeństwa produkcji mleka” przedstawił dr Michał Gagucki z Farmwetu, który scharakteryzował najczęściej występujące w praktyce zagrożenia wynikające ze skażenia paszy mikotoksynami. W ramach wykładu przedstawiono najważniejsze i najczęściej występujące w produkcji pasz mikotoksyny, jako wtórne metabolity grzybów toksynotwórczych (pleśni). Obecność tych mikotoksyn w paszach stosowanych dla bydła jest jedną z przyczyn problemów metabolicznych u krów, w tym dysfunkcji wątroby i układu rozrodczego. Stanowią one również pośrednią przyczynę schorzeń gruczołu mlekowego i występowania podwyższonej liczby komórek somatycznych mleka. W ramach wykładu zwrócono również szczególną uwagę na możliwość ograniczenia występowania mikotokstyn w paszach, m.in. w wyniku stosowania różnych dodatków i sorbentów naturalnych w postaci ekstraktów z ziół lub specjalistycznych wieloskładnikowych preparatów, które znajdują się w ofercie handlowej Farmwetu i Ayurved.


Kolejny wykład nt. „Metaboliczne i produkcyjne problemy u wysokowydajnych krów mlecznych w zależności od żywienia” przedstawił dr Dariusz Minakowski z WSA w Łomży, w którym scharakteryzował najważniejsze schorzenia metaboliczne u bydła na tle pokarmowym oraz główne czynniki żywieniowe wywołujące te schorzenia. Jedną z głównych przyczyn obniżenia wydajności mlecznej krów oraz niskiej jakości pozyskiwanego mleka a także zaburzeń w rozrodzie, które decydują o okresie użytkowania krów są zaburzenia metaboliczne wywołane wadliwym żywieniem i niską jakością pasz. W takich warunkach wydajność życiowa krów jest zazwyczaj niska i często niezadowalająca. Podstawowym czynnikiem limitującym produkcyjność krów jest prawidłowe zaopatrzenie zwierząt w energię przy zachowaniu niezbędnej podaży związków azotowych w dawce. W racjonalnym żywieniu krów należy dążyć do maksymalnego wykorzystania pasz objętościowych o wymaganej wysokiej jakości (na ogół udział tych pasz powinien wynosić 60 % sm dawki). Natomiast pasze treściwe niezbędne w intensywnej produkcji mleka należy traktować jako pasze bilansujące niedobory energii i innych składników w dawce i stymulujące wysoką produkcyjność krów. Szczególną rolę w intensywnej produkcji mleka odgrywają związki biologicznie czynne dostarczane w dawce dla krów. Dotyczy to między innymi prawidłowego zaopatrzenia krów w okresie okołoporodowym w witaminy litofilne a szczególnie betakaroten.
Kolejnym tematem wykładu była „Prawidłowa ocenia działań marketingowych”. Wykład ten w interesujący sposób przedstawił mgr Tomasz Gasiul, który nawiązał do działania systemów sprzedaży bezpośredniej i sposobów oddziaływania marketingowego przedstawicieli handlowych różnych firm, którzy coraz częściej są obecni na terenie gospodarstw i farm mlecznych. Mają oni duży wpływ na stan wiedzy o różnych produktach wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej przez hodowców i producentów mleka w podejmowaniu decyzji odnośnie ich zakupu. Obok posiadania niezbędnej wiedzy o działaniu nowych produktów producent i hodowca bydła powinien posiadać niezbędny okres czasu na przeanalizowanie strony ekonomicznej w przypadku decyzji o zakupie danego produktu i wprowadzeniu go do produkcji.


Należy podkreślić, że konferencja szkoleniowa w Szczecinku oraz Szpęgawsku była bardzo dobrze zorganizowana i cieszyła się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych hodowców i producentów mleka, młodzieży szkolnej oraz pracowników SHIUZ Oddz. w Szczecinku.

Tags: z terenu