Reklama

giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica610-660
kukurydza520-570
owies490
jęczmień560-580
Śruty
rzepakowa990
sojowa1660
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Portal Hodowcy - Chów i Hodowla Bydła Mlecznego i Rzeźnego


Hodowca Bydła 1/2012 PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

 

 

 

 

 

 

Adres redakcji:
Pro Agricola Sp. z o.o.
11-036 Gietrzwałd, Naglady, ul. Wiejska 3

Redakcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 16.oo
tel. (89) 512 35 13, -14
tel/fax (89) 512 35 15


Dostęp do artykułów na portalu 6 miesięcy po publikacji wersji papierowej.

Tymczasem zapraszamy do zakupu prenumeraty. 

Prenumeratorzy otrzymują kolejne numery wysyłkowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie. Dopiero po wpłacie na konto wydawcy rozpocznie się realizacja zamówienia.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

Pro Agricola Sp. z o.o.
Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo o/Gietrzwałd

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Artykuł
HB
Prenumerata miesięcznika Hodowca Bydła. Prezent dla nowych prenumeratorów: Segregator + książka Dojarka mechaniczna i "Jak zabić własną krowę"
Cena jednostkowa
90.00 zł
Ilość
Rabat
Nie jestem studentem Jestem studentem 50% rabatu
od numeru


Tags: prenumerata

 
Uwagi dotyczące żywienia jałówek hodowlanych PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Zakładany wiek i masa krowy przy pierwszym wycieleniu decydują o sposobie odchowu i rozwoju jałówek. Tempo wzrostu jałówki do pierwszego wycielenia zależy od poziomu żywienia i gęstości energetycznej dawki pokarmowej, której minimalna wartość (mGED, w JP/JW) powinna zapewnić zakładane tempo wzrostu. Czynniki te nie są bez znaczenia dla przyszłej produkcyjności krowy. W odchowie jałówek ras mlecznych jak i w przypadku odchowu przyszłych krów mamek możemy wyróżnić trzy „kluczowe okresy”: odłączenia, dojrzewania płciowego i pierwszego zacielenia.

 

Tags: gospogarka paszowa , jałówki

 
Żywienie krów w okresie okołoporodowym i wczesnej laktacji PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym, który obejmuje ostatnie tygodnie okresu zasuszenia i pierwsze tygodnie po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji.

 

Tags: żywienie bydła

 
Innowacyjność - nieodzowny warunek efektywnej produkcji mleka i żywca wołowego PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Takie założenie przyświecało licznie zebranym uczestnikom konferencji szkoleniowo-doradczej w dniu 6.01.2012 w Sokołowie. Organizatorem konferencji adresowanej do producentów mleka i żywca wołowego z regionu Podlasia była firma TRANS-ROL z Kruszewa Wypych. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy sektora doradczego, SHiUZ z Piątnicy, firm obsługujących sektor rolniczy oraz przedstawiciele służby weterynaryjnej. Program konferencji obejmował część wykładową i dyskusję. Dwa podstawowe wykłady przeprowadzili znani w Polsce specjaliści z zakresu żywienia bydła i produkcji pasz, prof. Z. M. Kowalski z UR w Krakowie oraz dr inż. Z. Lach z OHZ Osięciny.

 

Tags: reportaż

 
Vitamix KZ Extra dla najlepszych krów w okresie zasuszenia PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   


Pierwszy dzień nowej laktacji to pierwszy dzień zasuszenia, a nie pierwszy dzień po wycieleniu. To stwierdzenie podkreśla, jak ważny jest okres zasuszenia krów mlecznych. Nieprawidłowe żywienie krów w okresie zasuszenia jest główną przyczyną wielu problemów w okresie laktacji, w tym również niższej wydajności. Nieprawidłowości w żywieniu dotyczą w szczególności zbyt bogatego żywienia energetycznego oraz niewłaściwego żywienia mineralnego.
Z myślą o najlepszych krowach wchodzących w okres zasuszenia Polmass SA opracował unikalny skład premiksu o nazwie VITAMIX KZ Super. Skład Vitamixu i jego komponenty zostały starannie dobrane po to, aby żywienie mineralne krów pomagało w profilaktyce hipokalcemii (zalegania poporodowego), a także obrzęku wymienia i zatrzymania łożyska.

 

Tags: artykuł promocyjny

 
Vitamix KW-Somatic Super dla najbardziej wydajnych krów PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   


Obecny postęp genetyczny oraz poprawa warunków bytowania krów spowodowały znaczący skok w produkcji mleka. Coraz więcej krów uzyskuje wydajności rzędu 10.000 litrów, a nawet więcej za laktację. Tak intensywna produkcja powoduje wzrost zapotrzebowania na składniki mineralne, witaminy i inne substancje aktywne, których dostępu z nawet najlepiej przygotowanych pasz nie jesteśmy w stanie dostarczyć w odpowiednich ilościach. Dlatego nieodzownym źródłem podaży jest stosowanie dodatków mineralno-witaminowych dla najbardziej wydajnych krów, podobnie zresztą jak przygotowuje się specjalną dietę dla sportowców przed i w czasie zawodów.

 

Tags: artykuł promocyjny

 
IV Konferencja – Wystawa FERMA BYDŁA w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

W tegorocznej IV edycji Konferencji-Wystawy Ferma Bydła, która odbyła się 19-20.11.2011 w WSA w Łomży wzięli udział liczni hodowcy – producenci mleka oraz żywca wołowego, głównie z województwa podlaskiego. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele służb surowcowych zakładów mleczarskich oraz studenci WSA w Łomży. Swoją ofertę zaprezentowało kilkanaście firm paszowych, SHIUZ a także firmy obsługujące produkcję bydlęcą. Organizatorami IV Konferencji-Wystawy Ferma Bydła byli Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich, WSA w Łomży, Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa Rozwoju Wsi oraz PFHBiPM.

 

Tags: wystawa

 
Oddziaływanie korekcji racic na zdrowotność kończyn i wydajność mleczną krów w chowie stadnym PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Podstawowym założeniem współczesnego, nowoczesnego chowu bydła mlecznego jest zdrowotność kończyn oraz wysoka wydajność mleczna krów z równoczesnym obniżeniem kosztów produkcji. Jest to jeden z czynników coraz szerszego wprowadzania chowu bezściołowego, który ma zapewnić opłacalność produkcji oraz zmniejszenie nakładu pracy na obsługę stada utrzymywanych krów mlecznych lub opasowych.

 

Tags: utrzymanie bydła

 
Grupy technologiczne za i przeciw PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Duży potencjał produkcyjny krów mlecznych wynikający z intensywnego doskonalenia genetycznego, wymaga od hodowcy bardzo precyzyjnej organizacji ich żywienia. Obecne zasady żywienia krów mlecznych powinny uwzględniać fazę laktacji oraz wielkość produkcji. Zróżnicowana wydajność krów w laktacji oraz okres zasuszenia nie ułatwiają ujednolicenia sposobu karmienia, jednak powinny być podstawowym kryterium służącym do grupowania krów (tworzenia grup żywieniowych, technologicznych) w zależności od systemu zadawania pasz. Zaniedbanie dobrej organizacji żywienia prowadzi do problemów zdrowotnych takich jak: zaburzenia w rozrodzie, ciche ruje, choroby metaboliczne, choroby racic, zapalenie wymion.

 

Tags: żywienie bydła

 
GMO oczekiwania i fakty PDF Drukuj Email
Hodowca Bydła
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Głównym celem upraw roślin genetycznie modyfikowanych jest zwiększenie produkcji biomasy przy wykorzystaniu dotychczasowego areału użytków rolnych, jednakże przy mniejszym zużyciu środków produkcji takich jak: woda, nawozy, pestycydy, robocizna.

 

Tags: GMO

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2