Copyright 2018

Praca hodowlana w przypadku kurcząt rzeźnych ma na celu m.in. poprawę ich zdrowotności oraz mięsności. Obecnie udział mięśni piersiowych w masie ciała osiąga nawet 18% (podczas gdy w latach 50 XX wieku wynosił jedynie ok. 9%). Jednocześnie doszło do innych zmian w proporcji narządów wewnętrznych tj. zmniejszenia masy serca ptaków i do wydłużenia jelita (większa powierzchnia wchłaniania związana jest z większymi potrzebami pokarmowymi rosnących ptaków).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.