Copyright 2017

Intensywne żywienie szybko rosnących indyków rzeźnych, podporządkowane potrzebom ekonomiki produkcji, rodzi różnorakie problemy z utrzymaniem ptaków, ich dobrostanem i zdrowiem. Jednym z takich problemów są deformacje kośćca. Szybkie przyrosty masy ciała i wysoka masa końcowa, wynikająca głównie z przyrostu mięśni piersiowych, powodują zachwianie równowagi we wzroście mięśni i kości, a wysoki stosunek masy mięśni do masy kośćca powoduje wiele problemów zdrowotnych. Wynika to z niedostatecznej adaptacji szkieletu do szybkiego wzrostu masy ciała ptaków. Nadmierne obciążenie szkieletu, prowadzi do strukturalnych deformacji i uszkodzeń, występujących szczególnie często w przypadku kości udowej i piszczelowej indyków.

 

David E. Laurin
Hybrid Turkeys/Grelavi
Jan Jankowski, Krzysztof Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie