Copyright 2017

Hodowca Drobiu

Największy na Ukrainie producent drobiu – holding MHP planuje kupno drugiego zakładu przetwórczego w UE, prawdopodobnie na Słowacji. MHP zamierza otworzyć nowy zakład do końca 2017 r. Pierwszy zakład drobiarski MHP w krajach UE został uruchomiony w Holandii, a jego moce przerobowe wynoszą 1,5 tys. ton rocznie. Koszt tej inwestycji wyniósł 3,27 mln EUR. Celem przedsięwzięcia była sprzedaż produktów o wyższej wartości dodanej na lokalnym rynku. Zgodnie z umową o wolnym handlu z UE, Ukraina może wysyłać na rynek unijny 36 tys. ton mięsa drobiu rocznie bez cła. Kontyngent obejmuje jednak wyłącznie surowe mięso schłodzone i mrożone, bez półproduktów i produktów gotowych do spożycia.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry z dn. 03.04.17

 

Według najnowszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), po nieznacznym spadku w roku ubiegłym, w 2017 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 0,8% do 89,5 mln ton. Ekspansję poziomu wytwarzania zanotują najwięksi producenci i eksporterzy – USA, Brazylia, UE oraz Indie. Chińska produkcja obniży się po raz kolejny, tym razem aż o 11%, z uwagi na zakazy importu stad zarodowych z USA i UE oraz epidemię ptasiej grypy w kraju. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich 2 latach, ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Globalny eksport mięsa kurcząt wzrośnie już drugi rok z rzędu o ok. 4,5% do rekordowego poziomu 11,2 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy – Brazylia i USA, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w światowym wywozie. Znaczny wzrost brazylijskiego wywozu będzie możliwy dzięki posiadaniu statusu kraju wolnego od ptasiej grypy. Utrzyma się wysoki popyt na mięso kurcząt ze strony rynków azjatyckich. Import zwiększą znacznie Chiny, a także Korea Płd., gdzie dokonano masowych ubojów drobiu z uwagi na zagrożenie ptasią grypą.

1 czerwca 2017, za: Fammu/Fappa

W lutym 2017 roku zostały wprowadzone do krajowych programów zwalczania salmonelli dla towarowych kur niosek i kur reprodukcyjnych, nowe wytycznych w sprawie rodzaju i metodyki pobierania prób urzędowych w ramach badań przeprowadzanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nowe zasady mają zastosowanie do pobierania prób urzędowych potwierdzających w stadach kur niosek, w których stwierdzono dodatni wynik w kierunku salmonelli uzyskany w ramach prób właścicielskich oraz dotyczą pobierania dodatkowych prób w sytuacji podejrzenia zastosowania przez producenta środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii (dotyczy stad kur niosek i stad reprodukcyjnych). W rozporządzeniu pojawiły się jednak błędy, dlatego Główny Lekarz Weterynarii wydał nową

Z informacji podanej przez Głównego Lekarza Weterynarii 23 lutego 2017 roku wynika, że w Polsce wystąpiło już 55 ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy u drobiu hodowlanego. Zanotowano również 59 przypadków wirusa HPAI u ptaków dzikich. Najwięcej ognisk do tej pory miało miejsce w woj. Lubuskim  (20) oraz w wielkopolskim (8) i małopolskim (7). Łączna liczba ptaków zlikwidowanych w stadach drobiu, gdzie zdiagnozowano ptasią grypę podtypu H5N8 przekroczyła już 1 mln sztuk.

 

23 luty 2017

 

Początek wakacji, Białka Tatrzańska, ekskluzywny hotel Bania, cudowna pogoda – idealna sceneria na jubileusz 100-lecia. Zwłaszcza tak zacnej i zasłużonej firmy jak Cobb.

 

Na jubileusz zjechali licznie hodowcy i współpracownicy firmy. Wydarzenie składało się z dwóch części: wykładowej oraz szampańskiego wieczoru pełnego niezwykłych atrakcji. Dla piszącego relację to zawsze zgryz: Której części poświęcić więcej uwagi? Tematyka wykładów doskonale korespondowała z jubileuszem, ale z konieczności wspominam o tym, co mnie zaciekawiło najbardziej.

 

Czytaj więcej

W czasie kolejnego podłego* protestu przeciwko budowie nowoczesnych ferm na północnym Mazowszu, nawiedzeni Zieloni podburzający okolicznych mieszkańców pseudoekologicznymi hasłami, trafi na kontrmanifestację pracowników ferm i ich kooperantów.

Uczestnicy kontrmanifestacji słusznie podnosili kwestię miejsc pracy i rozwoju polskiego rolnictwa. Ich transparenty zobaczcie na załączonych zdjęciach.

Dodam od siebie, że przeciwnicy rozwoju polskiego rolnictwa, świadomie lub nie, wspierają rozwój produkcji rolnej w krajach ościennych, szczególnie na Ukrainie. Chwilowo wojna w Donbasie powstrzymuje powstawanie gigantycznych obiektów hodowlanych, zapoczątkowane kilka lat temu przez Zachodni kapitał. Dlatego za zwykłe łajdactwo uważam walczenie z polskim nowoczesnym rolnictwem, dającym pracę i tanią żywność Polakom.

 

Piotr Lisiecki

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

*Protest nazywam po imieniu - podłym, bo jest podłością blokować w niedzielne popołudnie jedną z głównych dróg kraju, którą podróżują mieszkańcy Warszawy, wracający z weekendowych wypadów do rodzin lub nad morze. Jaki cel ma uprzykrzanie im życia?


 

 

 

 

 

 

W grudniu 2015 oddano do użytku pierwszy w Polsce, innowacyjny pawilon do hodowli drobiu. Został on wyposażony w najnowszy system do kontroli chowu, system poprzecznej wentylacji, sterowania klimatem. Część z Państwa pomyśli, iż mamy do czynienia z kolejną na Polskim rynku firmą oferującą sprzęt do hodowli drobiu, w tym kaczek, gęsi, indyków oraz brojlerów. Jednakże w tym przypadku, jak twierdzą zgodnie właściciele marki Tecsisel oraz ich klienci z Europy Zachodniej i Centralnej, jest inaczej. Tecsisel nie jest kolejną firmą oferującą sprzęt, jakich wiele na rynku, a pierwszą i jedyną w swoim rodzaju. W odróżnieniu od konkurentów, filozofią firmy Tecsisel nie jest podtrzymanie zwierząt przy życiu i intensyfikacja produkcji. Tecsisel idzie o krok dalej. Dąży do stworzenia idealnego klimatu w warunkach intensywnej produkcji. Priorytetem jest zachowanie maksymalnego możliwego do osiągnięcia komfortu i dobrostanu zwierząt hodowlanych. Dzięki takiemu podejściu wzrasta wydajność, jakość i bezpieczeństwo produkcji. Wzrost ten wyrażany jest między innymi przez zmniejszenie zużycia paszy, skrócenie czasu chowu i mniejsze zapotrzebowanie na leki.

 

Czytaj więcej

 

Chiny w obawie przed zawleczeniem na ich tereny ptasiej grypy mają coraz większy problem z importem drobiu. W połowie kwietnia delegacja z Chin wizytowała w Rosji celem ustalenia warunków importu drobiu z tego kraju.

Delegacja przeprowadziła kontrole na dużych fermach, instytutach weterynaryjnych, laboratoriach i zakładach przetwórczych. Istnieje duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia współpracy pomiędzy Chinami a Rosją w zakresie handlu drobiem. Chińczycy nie obawiają się zawleczenia ptasiej grypy wraz z drobiem sprowadzanym z Rosji. Co więcej byli pod wrażeniem kwalifikacji rosyjskich ekspertów, weterynaryjnego sprzętu laboratoryjnego, systemów bezpieczeństwa biologicznego w hodowli i uboju drobiu. Ze względu na te czynniki, uważa się że zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy w Rosji będzie minimalne.

Za: WattAgnet.com

Widząc minimalne ryzyko dotyczące możliwego rozprzestrzenienia się grypy ptaków lub rzekomego pomoru drobiu, Urząd Bezpieczeństwa Żywności USA (FSIS) proponuje, aby dodać Polskę do listy krajów kwalifikujących się do wywozu produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych.

Polskie przepisy bezpieczeństwa żywnościowego są w oczach Amerykanów bardzo wiarygodne. Zgodnie z tą propozycją, Polska będzie się kwalifikować do eksportu surowców i przetworzonych produktów drobiowych do Stanów Zjednoczonych. Chociaż Polska jest zakwalifikowana do wywozu drobiu do Stanów Zjednoczonych, eksportowane produkty muszą być zgodne ze wszystkimi innymi obowiązującymi wymaganiami określonymi w Stanach Zjednoczonych, w tym m.in. w zakresie wymogów zdrowotnych.

Za: WattAgnet.com

Od 1 września 2015 roku firma Alltech przeanalizowała w Stanach Zjednoczonych 16 próbek DDGS na obecność 37 mikotoksny. Wykorzystała do tego specjalny program Alltech 37+ mikotoksyn. Średnia próbka zawierała 6,31 mikotoksyn z trichotecenów typu B. Znajdowały się one w 94 % próbek. Fumonizyny były obecne w 81% próbek.
Trichoteceny grupy B rosły na zbożach od żniw, a ich zawartość została skoncentrowana podczas produkcji DDGS. Z biegiem czasu te mikotoksyny mogą mieć znaczący wpływ na spożycie paszy, przyrost masy ciała, zdrowie jelit, odpowiedź immunologiczną oraz wykorzystanie paszy.
Alltech przestrzega także producentów drobiu i trzody chlewnej, aby byli czujni w czasie magazynowania ziarna kukurydzy. Dalsza analiza wykazała, że ​​od zbiorów zbóż ryzyko obecności mikotoksyn w kukurydzy wzrosło z niskiego do umiarkowanego podczas przechowywania.
Przeanalizowano także 132 próbek ziarna kukurydzy. Naukowcy odkryli, że średnio w jednej próbce było 3,24 mikotoksny, przy czym  fumonizyny były obecne w 77 %, trichoteceny B w 62  % próbek, a  toksyna F-2 u 55%.
Spośród trzech mikotoksyn obecnych w próbkach ziarna kukurydzy, poziomy trichotecenów typu B, mogą nawet przy niskich dawkach powodować u zwierząt monogastrycznych obniżenie wykorzystania paszy. Jednym ze sposobów niwelowania złego wpływu mikotoksyn na zwierzęta jest rozcieńczanie surowców o podwyższonej zawartości mikotoksny materiałami paszowymi pozbawionymi metabolitów grzybów.  Jednak najlepszym wskaźnikiem obecności mikotoksyn w paszy jest zawsze samo zwierzę.  

Za: WattAgnet.com