Copyright 2017

Hodowca Drobiu

8 sierpnia, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz z minister Ewą Lech oraz zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii Jackiem Kucharskim, a także dyrektorami kilku departamentów MRiRW. Izbę reprezentowali Piotr Wysogląd, Członek Zarządu KIPDiP oraz Michał Cholewicki, Członek KIPDiP oraz  Mariusz Szymyślnik dyrektor Izby. Ewa Lech zapowiedziała rezygnację z wypłat odszkodowań dla stad kur nieśnych zarażonych salmonellą od roku 2018. Technicznie nowa sytuacja ma wyglądać tak, że władze weterynaryjne mają nie wydawać nakazów likwidacji stad. Decyzja o ewentualnym wybiciu stada ma należeć do hodowców. Oczywiście, nie będzie możliwa normalna sprzedaż jaj, a jedynie kierowanie ich do przemysłu. Przedstawiciele Izby gwałtownie zaprotestowali wobec ministerialnych planów. Strona rządowa oznajmiła, że zmiana planów nie jest możliwa ze względu na zbyt duże obciążenia jakie ponosi budżet państwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych. 9 sierpnia Izba wysłała do MRiRW pismo proponujące kompromisowe rozwiązania. Pierwsze z nich miałoby polegać na dwuletnim okresie przejściowym (co pozwoliłoby odroczyć decyzję o 24 miesiące). Drugie rozwiązanie zmierza do pozostawienia częściowych odszkodowań. Niezależnie od wysłanego pisma Izba bada także dopuszczalność prawną zaprzestania wypłat odszkodowań.Pozostałe tematy spotkania dotyczyły przygotowań do możliwości ponownego wystąpienia grypy ptaków w Polsce oraz sytuacji sektora wylęgowego.

 

Stada reprodukcyjne

Zgodnie z „Krajowym programem zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 „W przypadku podejrzenia zastosowania przez hodowcę środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii, powiatowy lekarz weterynarii może pobrać dodatkowe próbki. Pobieranie takich próbek przeprowadza się w obrębie każdego kurnika na terenie gospodarstwa w następujący sposób: drób wybiera się losowo, w liczbie do pięciu sztuk drobiu na kurnik, chyba że powiatowy lekarz weterynarii uzna za konieczne pobranie próbek większej liczby sztuk drobiu”. Jeśli mowa o badaniach weryfikujących stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych  lub inhibitorów wzrostu bakterii w stadach kur nieśnych i reprodukcyjnych, to opis metodyki badań i procedury pobierania próbek także znajduje się „Z pobranych ptaków należy pobrać próbkę zbiorczą mięśni (300 g). Badanie laboratoryjne wykonuje się metodą 5-płytkową w laboratoriach  wyznaczonych do badań w kierunku grupy B1, których wykaz znajduje się w Instrukcji GLW w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu  badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie przeznaczonej  do pojenia zwierząt i paszach. Również w tej instrukcji zostały podane wymagania dotyczące pakowania i transportu próbek.” Przedstawione zmiany dotyczą tylko prób urzędowych, sposoby pobieranie prób przez właściciela/osobę upoważnioną obowiązują na dotychczasowych zasadach.

1 września 2017

We wrześniu 2017 r. rosyjskie służby weterynaryjne planują kontrolę polskich ferm reprodukcyjnych drobiu i zakładów wylęgu drobiu.Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę rosyjską, rozpatrzenie kwestii częściowego zniesienia czasowych ograniczeń z województw wolnych od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), tj. opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego , podkarpackiego jest możliwe po przeprowadzeniu inspekcji, w ramach której specjaliści Rosselkhoznadzor przeprowadzą ocenę działań mających na celu nierozprzestrzenianie się i likwidację ognisk grypy ptaków. Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w kontroli możliwy jest udział przedstawicieli służb weterynaryjnych Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgizji. Do tej pory zainteresowanych eksportem swojej produkcji do państw członkowskich EuUG było 40 podmiotów.

 

1 września 2017

Największy na Ukrainie producent drobiu – holding MHP planuje kupno drugiego zakładu przetwórczego w UE, prawdopodobnie na Słowacji. MHP zamierza otworzyć nowy zakład do końca 2017 r. Pierwszy zakład drobiarski MHP w krajach UE został uruchomiony w Holandii, a jego moce przerobowe wynoszą 1,5 tys. ton rocznie. Koszt tej inwestycji wyniósł 3,27 mln EUR. Celem przedsięwzięcia była sprzedaż produktów o wyższej wartości dodanej na lokalnym rynku. Zgodnie z umową o wolnym handlu z UE, Ukraina może wysyłać na rynek unijny 36 tys. ton mięsa drobiu rocznie bez cła. Kontyngent obejmuje jednak wyłącznie surowe mięso schłodzone i mrożone, bez półproduktów i produktów gotowych do spożycia.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry z dn. 03.04.17

 

Według najnowszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), po nieznacznym spadku w roku ubiegłym, w 2017 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 0,8% do 89,5 mln ton. Ekspansję poziomu wytwarzania zanotują najwięksi producenci i eksporterzy – USA, Brazylia, UE oraz Indie. Chińska produkcja obniży się po raz kolejny, tym razem aż o 11%, z uwagi na zakazy importu stad zarodowych z USA i UE oraz epidemię ptasiej grypy w kraju. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich 2 latach, ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Globalny eksport mięsa kurcząt wzrośnie już drugi rok z rzędu o ok. 4,5% do rekordowego poziomu 11,2 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy – Brazylia i USA, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w światowym wywozie. Znaczny wzrost brazylijskiego wywozu będzie możliwy dzięki posiadaniu statusu kraju wolnego od ptasiej grypy. Utrzyma się wysoki popyt na mięso kurcząt ze strony rynków azjatyckich. Import zwiększą znacznie Chiny, a także Korea Płd., gdzie dokonano masowych ubojów drobiu z uwagi na zagrożenie ptasią grypą.

1 czerwca 2017, za: Fammu/Fappa

W lutym 2017 roku zostały wprowadzone do krajowych programów zwalczania salmonelli dla towarowych kur niosek i kur reprodukcyjnych, nowe wytycznych w sprawie rodzaju i metodyki pobierania prób urzędowych w ramach badań przeprowadzanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nowe zasady mają zastosowanie do pobierania prób urzędowych potwierdzających w stadach kur niosek, w których stwierdzono dodatni wynik w kierunku salmonelli uzyskany w ramach prób właścicielskich oraz dotyczą pobierania dodatkowych prób w sytuacji podejrzenia zastosowania przez producenta środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii (dotyczy stad kur niosek i stad reprodukcyjnych). W rozporządzeniu pojawiły się jednak błędy, dlatego Główny Lekarz Weterynarii wydał nową

Z informacji podanej przez Głównego Lekarza Weterynarii 23 lutego 2017 roku wynika, że w Polsce wystąpiło już 55 ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy u drobiu hodowlanego. Zanotowano również 59 przypadków wirusa HPAI u ptaków dzikich. Najwięcej ognisk do tej pory miało miejsce w woj. Lubuskim  (20) oraz w wielkopolskim (8) i małopolskim (7). Łączna liczba ptaków zlikwidowanych w stadach drobiu, gdzie zdiagnozowano ptasią grypę podtypu H5N8 przekroczyła już 1 mln sztuk.

 

23 luty 2017

 

Początek wakacji, Białka Tatrzańska, ekskluzywny hotel Bania, cudowna pogoda – idealna sceneria na jubileusz 100-lecia. Zwłaszcza tak zacnej i zasłużonej firmy jak Cobb.

 

Na jubileusz zjechali licznie hodowcy i współpracownicy firmy. Wydarzenie składało się z dwóch części: wykładowej oraz szampańskiego wieczoru pełnego niezwykłych atrakcji. Dla piszącego relację to zawsze zgryz: Której części poświęcić więcej uwagi? Tematyka wykładów doskonale korespondowała z jubileuszem, ale z konieczności wspominam o tym, co mnie zaciekawiło najbardziej.

 

Czytaj więcej

W czasie kolejnego podłego* protestu przeciwko budowie nowoczesnych ferm na północnym Mazowszu, nawiedzeni Zieloni podburzający okolicznych mieszkańców pseudoekologicznymi hasłami, trafi na kontrmanifestację pracowników ferm i ich kooperantów.

Uczestnicy kontrmanifestacji słusznie podnosili kwestię miejsc pracy i rozwoju polskiego rolnictwa. Ich transparenty zobaczcie na załączonych zdjęciach.

Dodam od siebie, że przeciwnicy rozwoju polskiego rolnictwa, świadomie lub nie, wspierają rozwój produkcji rolnej w krajach ościennych, szczególnie na Ukrainie. Chwilowo wojna w Donbasie powstrzymuje powstawanie gigantycznych obiektów hodowlanych, zapoczątkowane kilka lat temu przez Zachodni kapitał. Dlatego za zwykłe łajdactwo uważam walczenie z polskim nowoczesnym rolnictwem, dającym pracę i tanią żywność Polakom.

 

Piotr Lisiecki

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

*Protest nazywam po imieniu - podłym, bo jest podłością blokować w niedzielne popołudnie jedną z głównych dróg kraju, którą podróżują mieszkańcy Warszawy, wracający z weekendowych wypadów do rodzin lub nad morze. Jaki cel ma uprzykrzanie im życia?


 

 

 

 

 

 

W grudniu 2015 oddano do użytku pierwszy w Polsce, innowacyjny pawilon do hodowli drobiu. Został on wyposażony w najnowszy system do kontroli chowu, system poprzecznej wentylacji, sterowania klimatem. Część z Państwa pomyśli, iż mamy do czynienia z kolejną na Polskim rynku firmą oferującą sprzęt do hodowli drobiu, w tym kaczek, gęsi, indyków oraz brojlerów. Jednakże w tym przypadku, jak twierdzą zgodnie właściciele marki Tecsisel oraz ich klienci z Europy Zachodniej i Centralnej, jest inaczej. Tecsisel nie jest kolejną firmą oferującą sprzęt, jakich wiele na rynku, a pierwszą i jedyną w swoim rodzaju. W odróżnieniu od konkurentów, filozofią firmy Tecsisel nie jest podtrzymanie zwierząt przy życiu i intensyfikacja produkcji. Tecsisel idzie o krok dalej. Dąży do stworzenia idealnego klimatu w warunkach intensywnej produkcji. Priorytetem jest zachowanie maksymalnego możliwego do osiągnięcia komfortu i dobrostanu zwierząt hodowlanych. Dzięki takiemu podejściu wzrasta wydajność, jakość i bezpieczeństwo produkcji. Wzrost ten wyrażany jest między innymi przez zmniejszenie zużycia paszy, skrócenie czasu chowu i mniejsze zapotrzebowanie na leki.

 

Czytaj więcej

 

Chiny w obawie przed zawleczeniem na ich tereny ptasiej grypy mają coraz większy problem z importem drobiu. W połowie kwietnia delegacja z Chin wizytowała w Rosji celem ustalenia warunków importu drobiu z tego kraju.

Delegacja przeprowadziła kontrole na dużych fermach, instytutach weterynaryjnych, laboratoriach i zakładach przetwórczych. Istnieje duże prawdopodobieństwo rozpoczęcia współpracy pomiędzy Chinami a Rosją w zakresie handlu drobiem. Chińczycy nie obawiają się zawleczenia ptasiej grypy wraz z drobiem sprowadzanym z Rosji. Co więcej byli pod wrażeniem kwalifikacji rosyjskich ekspertów, weterynaryjnego sprzętu laboratoryjnego, systemów bezpieczeństwa biologicznego w hodowli i uboju drobiu. Ze względu na te czynniki, uważa się że zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy w Rosji będzie minimalne.

Za: WattAgnet.com