Copyright 2018

Hodowca Drobiu

Fotolia 49819420 XCeny skupu kurcząt wzrosły w marcu 2018 r. o 2,1% w relacji miesiąc do miesiąca i były o 0,6% wyższe niż w marcu poprzedniego roku. Ceny skupu indyków rzeźnych wykazywały spadek i w marcu były o 4,1% niższe niż przed miesiącem i o 7% niższe niż przed rokiem. Przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt w pierwszym kwartale br. była o 2,7% wyższa od poziomu ubiegłorocznego, a indyków o 2,6% niższa. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,60 wobec 2,53 przed rokiem, a na rynku indyków 3,65 wobec 3,69. Przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się więc w pierwszych miesiącach br., a indyków uległa dalszemu pogorszeniu, zbliżając się już do progu rentowności chowu. Udział producenta kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki w marcu 2018 r. wynosił 53,5%, a producenta indyków rzeźnych 55,2%. W pierwszym kwartale br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 52 i 59,5%.

za: IERiGŻNowy obraz 1

Ukraińska grupa kapitałowa Avangardco otrzymała zgodę od  instytucji unijnych na przywóz do Wspólnoty jaj kurzych w skorupkach klasy A czyli przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez europejskich konsumentów. Przedstawiciele ukraińskiej firmy zapowiedzieli, że pierwsze partie jaj zostaną dostarczone już w marcu tego roku.

Zezwolenie dla Avangardco będzie obowiązywało od 28 lutego 2018 r., a uzyskał je jeden z największych kompleksów drobiarskich zarządzanych przez tę firmę – AVIS. Potencjał produkcyjny zakładu AVIS oceniany jest na 5,2 mln kur niosek o rocznej zdolności produkcyjnej 1,6 mld jaj w skorupkach.

okl DN v1

Autor: Teresa Majewska

ISBN: 978-83-917877-2-4
Format: 145 x 205 mm
Objętość: 208 str.
Oprawa: miękka
Kolory: pełen kolor
Rok wydania: 2018

Książka ta jest drugim wydaniem „Drobiarstwa niekonwencjonalnego”, uaktualnionym i poszerzonym o 6 nowych rozdziałów.  Zaproponowane w tej książce rozwiązania mówią o tym, że nawet intensywna produkcja drobiarska może mieć znamiona produkcji proekologicznej. Autorka we właściwy sobie, swobodny, gawędziarski sposób opisuje zagadnienia związane z żywieniem i utrzymaniem drobiu, oparte najczęściej o wyniki swoich własnych badań. Proponuje zastosowanie naturalnych, ale zarazem tanich rozwiązań, dzięki którym pozyskane surowce drobiarskie będą zarazem bezpieczne, smaczne ale także zdrowe. Autorka opisuje poszczególne gatunki drobiu, ich zachowania, budowę i funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Zwraca uwagę m.in. na korzystne działanie drożdży, żwirku krzemowego, węgla drzewnego, popiołu, czosnku i różnego rodzaju przypraw. Zaznacza rolę żywienia stymulującego układ odpornościowy ptaków.

Jest to lektura pasjonująca i intrygująca. Polecana wszystkich producentom drobiu niezależnie od skali produkcji.

cena regularna: 32 zł

Koszt pakowania i przesyłki: 5 zł

Kliknij, aby kupić tę książkę.

Aktualnie ceny jaj konsumpcyjnych i przemysłowych utrzymują się na wysokim poziomie, czemu sprzyja zarówno popyt krajowy, jak i silny popyt zagraniczny. W czwartym tygodniu listopada br. (20-26.11) indeks cen jaj Banku BGŻ BNP Paribas ukształtował się na poziomie 54,9 zł/100 szt. i w relacji rocznej był aż o 45% wyższy.

Według danych MRiRW, w tym okresie przeciętnie zakłady pakujące sprzedawały jaja konsumpcyjne klasy L za 58,7 zł/100 szt., czyli aż o 53% więcej niż przed rokiem. Jaja klasy M sprzedawano po 52,5 zł/100 szt., czyli o 38% drożej w relacji rocznej. Wyjątkowo drogie są również jaja kierowane do przetwórstwa, za które pod koniec listopada br. trzeba było zapłacić 7590 zł/t, czyli ponad 2,5-krotnie więcej r/r.

Wzrost cen jaj konsumpcyjnych widoczny jest również na rynku detalicznym, jednak nie jest on aż tak znaczący, jak w przypadku cen zbytu. Według danych GUS w październiku br. za 1 świeże jajo kurze trzeba było zapłacić 0,55 zł, czyli o 6% więcej niż we wrześniu i o 12% więcej niż przed rokiem.

Według notowań MRiRW ceny skupu kurcząt brojlerów aktualnie kształtują się na relatywnie niskim poziomie. Przeciętnie w październiku br. kurczęta skupowano po 3,43 zł/kg, czyli o 7,5% drożej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, jednak nadal o 4% taniej niż średnio w ostatnich pięciu latach.

Warto jednak zauważyć, że zazwyczaj, ze względu na czynniki sezonowe, od września do końca roku, ceny skupu kurcząt brojlerów wykazywały tendencję spadkową. Obecnie jednak ceny te utrzymują się na stabilnym poziomie. W pierwszych dwóch tygodniach listopada br. średnia cena zakupu kurcząt wynosiła 3,42 zł/kg.

Ważnym czynnikiem, który wspiera ceny skupu na krajowym rynku jest eksport. Od 20 lipca br. Polska ma status kraju wolnego od grypy ptaków, w związku z tym możliwe było wznowienie eksportu do niektórych krajów. Według danych MRiRW w okresie I-IX br. z Polski wyeksportowano 818,9 tys.t mięsa i podrobów drobiowych, o wartości 1,39 mld EUR, czyli odpowiednio o 10 i 7% więcej niż przed rokiem.

Wolumen eksportu do naszych głównych odbiorców, czyli Niemiec i Wielkiej Brytanii zwiększył się nieznacznie odpowiednio o 1 i 5% do 121,2 tys. t oraz 69,2 tys. t. Istotne, bo o 26%, wzrósł natomiast wolumen wywozu mięsa drobiowego do Francji i wyniósł 60,7 tys. t. Znaczący wzrost można było obserwować również w przypadku Hiszpanii (+52% do 22,8 tys. t), Belgii (+61% do 23,9 tys. t), a także Hongkongu (+33% do 27,9 tys. t).

W pierwszej połowie października br. ceny jaj konsumpcyjnych były na najwyższym poziomie w tym roku. Indeks cen jaj Banku BGŻ BNP Paribas w drugim tygodniu października br. (9-15.10.2017) ukształtował się na poziomie 40,5 zł/100 szt. i był aż o 23% wyższy niż przed rokiem. Według danych MRiRW, w drugim tygodniu października br. przeciętnie zakłady pakujące sprzedawały jaja konsumpcyjne klasy XL za 53,3 zł/100 szt., czyli aż o 43% więcej niż przed rokiem. Jaja klasy L sprzedawano po 43,0 zł/100 szt., czyli o 19% drożej w relacji rocznej, a jaja klasy M o 22% drożej niż przed rokiem, czyli po 37,9 zł/100 szt. Wzrost cen jaj widoczny jest również na rynku detalicznym. Według danych GUS we wrześniu br. za 1 świeże jajo kurze trzeba było zapłacić 0,52 zł, czyli o 6% więcej niż przed rokiem.

Jak wynika z danych GUS, w sierpniu br. padł rekord wstawień kurcząt brojlerów. Po raz pierwszy w historii w polskich kurnikach wstawiono ponad 100 mln szt. kurcząt brojlerów, czyli 103,5 mln szt. Jest to kolejny sukces polskiego drobiarstwa, jednak taki wzrost produkcji nie pozostaje obojętny dla cen.

Ceny kurcząt brojlerów są obecnie na relatywnie niskim poziomie, chociaż od drugiej połowy czerwca br. utrzymują się powyżej cen z analogicznego okresu 2016 r. Według danych MRiRW w pierwszym tygodniu października br. przeciętnie za kilogram kurcząt brojlerów w skupie płacono 3,43 zł,  czyli o 7% więcej niż przed rokiem, ale o 5% mniej niż średnio w ostatnich 5 latach.

Grypa ptaków może pojawić się znowu w Polsce, gdyż wirus o podtypie H5N8 dalej krąży w środowisku, o czym świadczą pojawiające się doniesienia o przypadkach wirusa u łabędzi np. w Saksonii w Niemczech. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach prowadzi ciągłe konsultacje z ornitologami oraz dopracowuje programy bioasekuracji. Pomimo iż w chwili obecnej nie ma doniesień, iż wirus H5N8 przenosi się na człowieka, to bezwzględnie osoby narażone na ciągły kontakt w ptactwem powinny szczepić się przeciwko grypie. Wirus grypy może dokonywać zmienności genetycznej na dwa sposoby: przez przesunięcie antygenowe oraz skok antygenowy. Przesunięcie antygenowe dotyczy drobnych zmian w segmentach kodujących antygeny. Są one odpowiedzialne za sezonowe epidemie, a także za powstawanie wariantów mogących wywołać pandemię. Skok antygenowy może wystąpić, gdy komórka gospodarza zostanie jednocześnie zakażona przez dwa różniące się od siebie szczepy wirusa grypy. Niebezpieczne są dzikie ptaki, które są zakażone bezobjawowo i mogą przenosić wirusa na znaczne odległości.

Krajowa produkcja mięsa drobiowego w UE wyniosła w 2016 roku 14 808 tys. ton. Polska w ubiegłym roku wyprodukowała 2486 tys. ton, co stanowi 16,8% w całej UE. Na drugim miejscu plasuje się Francja z 12,3% udziałem, trzecie są Niemcy (12%), a czwarte miejsce zajmuje Wielka Brytania (11,2%). Światowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 117 810 tys. ton (udział Polski to 2,11%), w czego największymi producentami są USA (21 009 tys. ton), Chiny (18 700 tys. ton) i Brazylia (13 814 tys. ton). Ponad 2500 tys. ton (czyli więcej niż Polska) produkują takie kraje jak Rosja, Meksyk, Indie.

Światowa produkcja mięsa indyczego wyniosła w 2016 roku 5900 tys. ton, z czego 46% zostało wyprodukowane w USA, a 35,7% w UE. W 2016 roku największym producentem mięsa indyczego były jeszcze Niemcy (409 tys. ton, na drugim miejscu była Francja (373 tys. ton) a na trzecim Polska (368 tys. ton). Ponad 6,5% mięsa indyczego na świecie pochodzi z Polski, a 19 z UE.