Copyright 2019

W IV kwartale 2015 roku możliwy jest spadek cen detalicznych mięsa drobiowego i jego przetworów. W kierunku obniżenia się cen drobiu oddziaływać będzie głównie spodziewane zwiększenie krajowej produkcji żywca drobiowego, spowolnienie dynamiki eksportu i dalsze ożywienie popytu na wieprzowinę pod wpływem utrzymującego się niższego, niż przed rokiem, poziomu cen wieprzowiny oraz poprawy sytuacji dochodowej ludności. Przewiduje się, że w grudniu 2015 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego będą zbliżone do notowanych w grudniu 2014 roku. W I półroczu 2016 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego prawdopodobnie nieco wzrosną. Stymulująco na wzrost cen drobiu oddziaływać będzie spodziewany wzrost cen pasz (w następstwie suszy) oraz cen detalicznych mięsa czerwonego wskutek obniżenia się produkcji i podaży zarówno wieprzowiny, jak i żywca wołowego. Ocenia się, że w czerwcu 2016 roku będą one o ok. 2,0% wyższe niż w grudniu 2015 roku.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48