Copyright 2020

Według danych bilansowych GUS, w 2014 roku konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 28,2 kg na mieszkańca i była o 1,7 kg, tj. o 6,4% większa niż w 2013 roku. Wzrostowi spożycia drobi towarzyszył wzrost spożycia mięsa wieprzowego: z 35,5 kg do 39,1 kg, tj. o 10,1% i wołowego – z 1,5 kg do 1,6 kg,o 6,7%. Całkowita bilansowa konsumpcja mięsa i podrobów ukształtowała się na poziomie 73,6 kg na mieszkańca i była o 6,1 kg, tj. o 9,0% większa niż w 2013 roku. Ożywieniu krajowego popytu na mięso sprzyjał wzrost produkcji i podaży oraz spadek cen detalicznych mięsa drobiowego oraz wszystkich rodzajów mięsa czerwonego i jego przetworów. W 2014 roku udział mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa i podrobów wyniósł 38,3% i był o 1 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem. Udział mięsa wieprzowego wyniósł 53,1% i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 0,5 pkt. proc., a wołowego – wyniósł 2,2% i był taki sam, jak w roku poprzednim.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

f t g