Copyright 2020

Według danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. produkcja mięsa drobiu w Rosji wzrosła o 8,2% w skali roku do 4,315 mln ton wagi żywej. Największymi regionami produkcji były Republika Maryjska, obwód biełgorodzki, obwód briański i obwód nowogrodzki. Średnia cena producenta mięsa drobiu we wrześniu br. wyniosła 96,97 RUB/kg wagi żywej (1,5 USD/kg) i była o 3,5% niższa niż przed rokiem. Ceny jaj wzrosły w tym czasie o 12,8% do 36,4 RUB za tuzin (0,56 USD). Do zwiększenia produkcji krajowej przyczyniły się głównie embargo żywnościowe oraz polityka państwa zmierzająca do samowystarczalności. Dalszy rozwój sektora będzie polegał na poprawie konkurencyjności, wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie genetyki i selekcji drobiu, nowych technologii i metod przetwórstwa drobiu.

Źródło: FAMMU/FAPA

f t g