Copyright 2020

UE opublikowała rozporządzenia wykonawcze otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy oraz mięsa drobiowego pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami. Kontyngenty zostają uruchomione z dniem 1 stycznia 2016 r. Otwarcie kontyngentów wynika z tymczasowego stosowania od tej daty układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą. Układ przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy zgodnie z załącznikiem I-A do rozdziału I układu. Dodatek do załącznika wprowadza kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów rolnych. Do czasu wejścia w życie układu, kontyngenty bezcłowe na przywóz w latach 2014-2015 były otwierane zgodnie z poprzedniki rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Roczne kontyngenty bezcłowe obejmują:

- 1,5 tys. ton jaj drobiu w skorupkach świeżych, zakonserwowanych lub gotowanych, przetworów z jaj i albuminy jaj i mleka, w ekwiwalencie jaj w skorupkach (ilość ta będzie wzrastała o 300 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 3 tys. ton);

- 3 tys. ton jaj drobiu w skorupkach świeżych, zakonserwowanych lub gotowanych (masa netto);

- 16 tys. ton mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, świeżych, schłodzonych lub mrożonych, przetworzonego lub konserwowanego mięsa z indyków i kurcząt (ilość ta będzie wzrastała o 800 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 20 tys. ton);

- 20 tys. ton mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, nieciętego na kawałki, mrożonego.

Źródło: FAMMU/FAPA

f t g