Drukuj

Według danych Komisji Europejskiej, w październiku br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 128,6 EUR/100 kg i wobec września obniżyła się o 3,9%. W skali roku notowania były o 0,1% niższe. Jaja staniały w październiku w 14 państwach członkowskich, w największym stopniu w Czechach (-16%), Francji i Słowenii (-10%). W Polsce ceny spadły o 5,4% do 134,3 EUR/100 kg i przewyższały średnią unijną o 4,4%. W skali roku polskie jaja podrożały o 3%. Wzrost cen jaj w październiku zaobserwowano w 11 państwach UE, największy miał miejsce na Malcie (+6%). Najwięcej jaja kosztowały tradycyjnie w Szwecji (205 EUR/100 kg), a najmniej w Czechach (90 EUR/100 kg). Od stycznia do maja tego roku na unijnym rynku jaj dominowała spadkowa tendencja cenowa. Wpływ na to miało osłabienie popytu wewnętrznego oraz poprawa opłacalności produkcji jaj w UE z uwagi na obniżki kosztów pasz dla niosek. W czerwcu i lipcu br. jaja w UE znacznie podrożały w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem eksportowym, m.in. ze strony USA, borykających się z ptasią grypą. Od sierpnia ceny jaj ponownie obniżyły się wraz ze spadkiem cen zbóż i pasz, a co za tym idzie poprawą opłacalności produkcji jaj.

Źródło: FAMMU/FAPA