• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

slide02
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje, że w 2019 roku produkcja mięsa drobiowego w Polsce zwiększy się w porównaniu do roku 2019 aż o 8,5%. Taki dynamiczny trend widoczny był już w pierwszym kwartale tego roku, gdzie produkcja tego gatunku mięsa wzrosła o 7%. Sprzedaż zagraniczna prawdopodobnie wzrośnie w tym roku do ponad 1,4 mln ton, tj. o ok. 10% i stanowić będzie ponad 40% produkcji.

W 2018 roku produkcja mięsa drobiowego wyniosła ok. 2,9 mln ton i była o 4,3 proc. większa niż w roku poprzednim. Wzrost ten nastąpił jednak dzięki większej produkcji wytworzonej poza sektorem przemysłowym.

Przewiduje się także, że zwiększy się spożycie drobiu w kraju o ok. 5,5%.

f t g