• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Fotolia 56242238 MKolejny amerykański stan po Kalifornii, stan Waszyngton, wprowadził prawo ustanawiające nowe zasady chowu kur. Do 2023 wszystkie jaja sprzedawane w stanie Waszyngton mają pochodzić z chowu spełniającego nowe zasady dobrostanowe.

Wytyczne dla hodowców sformułowano w identyczny sposób jak w Kalifornii, czyli w odróżnieniu od norm europejskich nie podano konkretnych wymiarów klatek, wybiegów, etc.  Skoncentrowano się na opisie zachowań kur, które muszą być możliwe do wykonania przez ptaki.

Źródło: kipdip

f t g