Copyright 2020

Średnia cena rynkowa w UE tuszek z kurcząt (65%) spadła w maju 2020 r. w porównaniu do kwietnia o 2,88% do ceny 176,02 euro. W stosunku do ub.r. była to cena niższa o 7%. Najniższą cenę za tuszki zanotowano w Polsce 96,70 Euro, a najwyższą w Finlandii 305,36 euro. W porównaniu do ubiegłego roku ceny sprzedaży tuszek z kurcząt najbardziej obniżyły się w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech. Więcej niż rok temu - o 12% płacono w Austrii i Danii. 

W czerwcu ceny zaczęły powoli rosnąć. Cena za 100 kg tuszek w Polsce na dzień 8.06.2020 wyniosła 115,94 Euro. Jest to najniższa cena w UE z dostępnych danych. Najwyższa cena została zanotowana w Finlandii 304,10 Euro/100kg. 

 

 

 

maj.19

kwi.20

maj.20

zmiana m/m

zmiana r/r

Finlandia

300,35

305,36

305,94

0,19

+1,9%

Niemcy

287,00

288,80

288,68

-0,04

0,6%

Austria

241,99

271,54

273,21

0,61

+12,9%

Dania

228,46

257,28

256,03

-0,49

12,1%

Szwecja

224,83

249,94

243,27

-2,67

+8,2%

Francja

230,00

230,00

230,00

0,00

+0,0%

Cypr

251,89

253,97

224,06

-11,78

-11,0%

Malta

227,30

221,25

223,75

1,13

-1,6%

Irlandia

212,08

215,05

214,88

-0,08

1,3%

Słowenia

173,14

208,22

205,87

-1,13

-0,5%

Czechy

213,83

203,97

201,57

-1,18

-5,7%

Grecja

201,86

200,56

196,42

-2,06

-2,7%

Słowacja

206,95

184,22

187,84

1,96

+8,5%

Chorwacja

184,84

186,27

181,97

-2,31

-1,6%

Włochy

217,50

207,83

180,24

-13,28

-17,1%

Holandia

174,00

174,00

174,00

0,00

+0,0%

Litwa

157,27

152,53

150,43

-1,37

-4,3%

Belgia

170,00

149,47

148,58

-0,59

-12,6%

Bulgaria

153,88

153,71

147,28

-4,18

-4,3%

Węgry

148,99

148,16

142,10

-4,10

-4,6%

Rumunia

152,20

138,47

131,00

-5,39

-13,9%

Hiszpania

156,28

154,98

128,46

-17,11

-17,8%

Portugalia

152,26

138,03

124,55

-9,77

-18,2%

Polska

127,92

85,49

96,70

13,11

-24,4%

           

EURO

189,22

181,23

176,02

-2,88

-7,0%

Wlk. Brytania

170,79

167,65

165,98

-0,99

-2,8%

f t g