Copyright 2020

Fotolia 125864001 Subscription Monthly XXL
Kolejny kraj otworzył się na nasze produkty drobiowe.Republika Armenii poinformowała o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Ponownie istnieje możliwość wwozu z Polski do Armenii następujących towarów:

  • żywego drobiu (wszystkich gatunków);
  • wszystkich produktów z mięsa drobiowego;
  • piór, puchu;
  • jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
  • mączki mięsno-kostnej;
  • pasz i dodatków paszowych, z wyjątkiem dodatków zawierających materiały syntetyczne i chemiczne.

 Przypomnijmy, że Armenia ma znikomy udział w imporcie mięsa i jaj z naszego kraju (poniżej 0,1%).

31 lipca zakaz ten wycofała Japonia, która również nie była naszym odbiorcą mięsa drobiowego i jaj.

f t g